Om oss

Fotograf__Andreas_Lydig_Dronarfoto_Bergsprangning_i_Norvik_NCC.JPG

Vad är Svenska Bergteknikföreningen?

Svenska Bergteknikföreningen är en ideell förening för företag som arbetar med projektering, byggande och drift av berganläggningar och gruvor samt tillverkare av maskiner och utrustning för drivning av tunnlar. Medlemmarna utgör en väsentlig del av svenskt näringsliv.

Huvudsyfte

Huvudsyftet är att medverka till erfarenhetsutbyte mellan våra medlemmar och därigenom ge impulser till fortsatt forskning och utveckling i branschen. Vår uppgift är också att företräda medlemmarnas intressen i en utåtriktad informationsverksamhet vis-à-vis myndigheter, organisationer, allmänhet och media. Detta sker bl a genom seminarieverksamhet, skrifter, artiklar och utställningsmaterial.

Huvuduppgift

Huvuduppgiften är att en gång om året anordna Bergdagarna. Då avrapporteras Svenska Bergteknikföreningens verksamhet under det gångna arbetsåret. Vidare hålls föredrag om intressanta bergarbeten, tekniska nyheter, marknadsutveckling mm. Artiklar från konferensen finns för nedladdning i publikationsdatabasen. 

Utbildningsfrågor

Den tekniska utvecklingen ställer allt större kunskapskrav på medlemsföretagens anställda. I Svenska Bergteknikföreningens uppgifter ingår att bevaka dels utvecklingen inom högskolor och universitet dels frågor som rör utbildning av bergarbetare (se även under Internationella samarbetsorganisationer). Det stora kunnandet som finns samlat inom vår medlemskrets är en stor tillgång för branschen och för beslutsfattare inom stat och kommun.

Informationsverksamhet

Svenska Bergteknikföreningen finns representerat i SGU:s Mineralresursråd samt i SGU:s Råd för fysisk Planering (www.sgu.se) och i nätverket Bergsam som är ett informellt forum där bl.a EU-direktiv för branschen samt utbildningsfrågor diskuteras.

Svenska Bergteknikföreningen synliggör Sverige i branschen internationellt

Vi är Sveriges representant i tre större internationella organisationer. Anställda på medlemsföretag har möjlighet att delta i arbetsgrupper och aktiviteter.

ITA – International Tunnelling and underground space Association. Läs mer här

EFEE –  European Federation of Explosive Engineers. Läs mer här

ISRM – International Society for Rock Mechanics and Rock Engineering. Svenska Bergmekanikgruppen är den svenska nationalgruppen inom ISRM. Läs mer här