Medlems- och serviceavgift

Medlemsavgift avser upprätthållande av medlemsregister och Svenska Bergteknikföreningens hemsida med länkar till alla medlemsföretag, aktuell information från kansliet samt årsmötet. Medlemsavgiften för 2021 är 750 kr.

Serviceavgift avser kansliets rörliga kostnader för administration av aktiviteter, kurser, seminarier och Bergdagarna. Här ingår även svensk representation i den internationella verksamheten där kansliet är svenskt sekretariat för ITA, EFEE samt ISRM – International Society for Rock Mechanics. Serviceavgiften för 2021 är 6750 kr (avdragsgill).
Den totala årsavgiften för medlemskap är 7500 kr (9188 inkl moms).
Fakturering sker den 1 januari varje år.