Medlemskap

Fördelarna med ett medlemskap i Svenska Bergteknikföreningen

Ni får möjligheten att stolt berätta för era kunder, familjer och vänner och att just ni gör det möjligt att mötas, ung som gammal, erfaren som oerfaren att dela erfarenheter och förverkliga idéer. Något som gör att fler inser hur fantastiskt spännande, kreativ och kul branschen är. Bland annat får ert företag och era medarbetare det här:

  • Alla blir del av ett unikt nätverk för bergbyggande i Sverige
  • Rabatt vid deltagande på Bergdagarna 
  • Förtur vid deltagande på seminarier och tillgång till webbinarier
  • Tillgång till internationella nätverk och publikationer. Bl.a. genom ITA, EFEE och ISRM
   • Information om internationella konferenser och händelser i branschen
  • Möjlighet att påverka föreningens verksamhet och fokus via årsmötet

Ideell medlemsförening för företag

Vi är en ideell förening och därmed utan vinstintresse. Allt överskott används för att synliggöra och utveckla gruv- och bergbranschen.

De kreativa idéerna kommer i mötet mellan människor och genom ökad kunskap. Svenska Bergteknikföreningen är en stabil plattform och samlingspunkt där alla företag och deras medarbetare kan mötas och utveckla berg- och gruvbranschen tillsammans.

Exempel på aktiviteter och uppgifter

 • Vi är huvudman för bergarbetarutbildningar och yrkescertifiering för Bultsättning, Berginjektering och sprutning med sprutbetong
 • Vi anordnar Bergdagarna varje år men också andra seminarier, workshops och webbinarier löpande
 • Vi erbjuder ett mentorskapsprogram mellan erfarna och oerfarna
 • Vi utvecklar ett huvudmannaskap för att utfärda sprängkort klass A i Sverige
 • Vi arbetar tillsammans med Bonniers på en barnbok om bergbyggande som sedan ska erbjudas kostnadsfritt till alla förskolor i Sverige


Bergdagarna

Bergdagarna är en konferens som varje år samlar ca 500 deltagare från företag som arbetar med projektering, byggande och drift av berganläggningar och gruvor samt tillverkare av maskiner och utrustning. Under konferensen presenteras det senaste om pågående bergarbeten och tekniska lösningar inom både gruv och anläggning, branschfakta, samt intressanta fallhistorier från Sverige, våra grannländer och internationellt. Läs mer här


Svenska Bergteknikföreningen synliggör Sverige i branschen internationellt

Vi är Sveriges representant i tre större internationella organisationer. Även här har ni som medlemmar möjlighet att delta i arbetsgrupper och aktiviteter.

ITA – International Tunnelling and underground space Association. Läs mer här

EFEE –  European Federation of Explosive Engineers. Läs mer här

ISRM – International Society for Rock Mechanics and Rock Engineering. Svenska Bergmekanikgruppen är den svenska nationalgruppen inom ISRM. Läs mer här


Tjänar man något på att vara medlem?

Jämfört med många andra föreningar behöver endast företaget vara medlem, alla anställda på ett medlemsföretag har möjligheten att engagera sig. Det kan de göra i föreningens styrelse, i något av våra utskott eller i speciella projekt. Även om ingen hos er är delaktig för tillfället får ni alltid ta del av resultaten. Medlemmar har möjligheten att delta kostnadsfritt på seminarier och får dessutom reducerat pris på Bergdagarna både som deltagare och utställare. 

 

Samma låga kostnad oavsett storlek

Vi gör ingen skillnad på stora eller små företag. Oavsett storlek betalar alla samma avgift. Avgiften 2021 är endast 7500 kronor. Av denna är 750 kronor en medlemsavgift och 6750 kronor en avdragsgill serviceavgift. Serviceavgiften gör det möjligt att upprätthålla ett bemannat kansli som ansvarar för att utföra och koordinera våra aktiviteter och uppgifter.