Medlemskap

meeting-1015313_1920.jpg

Fördelarna med ett medlemskap i Svenska Bergteknikföreningen

  • Tillgång till ett unikt nätverk inom bergbyggnad i Sverige

  • Tillgång till ITAs nätverk och publikationer

  • Tillgång till EFEEs nätverk och publikationer

  • Löpande information om internationella konferenser

  • Förtur vid deltagande på seminarier

  • Tillgång till webinarier

  • Rabatt vid registrering på Bergdagarna

  • Möjlighet att påverka innehållet på Bergdagarna

  • Möjlighet att påverka föreningens inriktning och fokus via årsmötet

  • Vara med och bidra till kunskapsspridning inom branschen


Ideell medlemsförening för företag

Föreningen drivs av medlemmarnas intressen och som medlem kan du vara med och både bidra och påverka.


Bergdagarna

Bergdagarna samlar varje år ca 500 deltagare från företag som arbetar med projektering, byggande och drift av berganläggningar och gruvor samt tillverkare av maskiner och utrustning. Under konferensen presenteras det senaste om pågående bergarbeten och tekniska lösningar inom både gruv och anläggning, branschfakta, samt intressanta fallhistorier från Sverige, våra grannländer och internationellt.

Som medlem i Svenska Bergteknikföreningen får du möjlighet att vara med och påverka konferensens innehåll.
Medlemmar erhåller rabatt på både registreringsavgift och utställningsavgift.


Seminarium

För att sprida information om pågående utmaningar, genomförda projekt m.m. till våra medlemmar så arrangerar föreningen kostnadsfria seminarier.


Internationellt

Svenska Bergteknikföreningen utgör även en kanal till ett omfattande kontaktnät internationellt genom vår representation i ITA – International Tunneling Association (www.ita-aites.org), och EFEE – European Federation of Explosives Engineers (www.efee.eu).


Årsmöte

Som medlem är du välkommen att delta på årsmötet som äger rum i april varje år.


Medlems- och serviceavgift  

Medlemsavgift avser upprätthållande av medlemsregister och Svenska Bergteknikföreningens hemsida med länkar till alla medlemsföretag, aktuell information från kansliet samt årsmötet. Medlemsavgiften för 2020 är 750 kr.
Serviceavgift avser kansliets rörliga kostnader för administration av aktiviteter, kurser, seminarier och Bergdagarna. Här ingår även svensk representation i den internationella verksamheten där kansliet är svenskt sekretariat för ITA, EFEE samt ISRM – International Society for Rock Mechanics. Serviceavgiften för 2020 är 6750 kr (avdragsgill).
Den totala kostnaden för medlemskap är 7500 kr (9188 inkl moms).
Fakturering sker den 1 januari varje år.

Beslut om medlemskap

Medlemskap i Svenska Bergteknikföreningen kan sökas av företag som är registrerade i Sverige och bedriver dokumenterad verksamhet inom det bergtekniska området. Beslut om medlemskap i Svenska Bergteknikföreningen tas av styrelsen. Ansökan görs via formulär (Ansök om medlemskap) och bör innehålla kort information om företaget och vem som skall vara kontaktman. Kontaktmannens huvudsakliga uppgift är att sprida informationen om programmet för Bergdagarna inom organisationen.