Bli medlem

Fördelarna med ett medlemskap i Svenska Bergteknikföreningen

Ni får möjligheten att stolt berätta för era kunder, familjer och vänner och att just ni gör det möjligt att mötas, ung som gammal, erfaren som oerfaren att dela erfarenheter och förverkliga idéer. Något som gör att fler inser hur fantastiskt spännande, kreativ och kul branschen är. Bland annat får ert företag och era medarbetare det här:

  • Alla blir del av ett unikt nätverk för bergbyggande i Sverige
  • Rabatt vid deltagande på Bergdagarna 
  • Förtur vid deltagande på seminarier och tillgång till webbinarier
  • Tillgång till internationella nätverk och publikationer. Bl.a. genom ITA, EFEE och ISRM
   • Information om internationella konferenser och händelser i branschen
  • Möjlighet att påverka föreningens verksamhet och fokus via årsmötet

Exempel på aktiviteter och uppgifter

 • Vi är huvudman för bergarbetarutbildningar och yrkescertifiering för Bultsättning, Berginjektering och sprutning med sprutbetong
 • Vi anordnar Bergdagarna varje år men också andra seminarier, workshops och webbinarier löpande
 • Vi erbjuder ett mentorskapsprogram mellan erfarna och oerfarna
 • Vi utvecklar ett huvudmannaskap för att utfärda sprängkort klass A i Sverige
 • Vi arbetar tillsammans med Bonniers på en barnbok om bergbyggande som sedan ska erbjudas kostnadsfritt till alla förskolor i Sverige

Kostnad

Medlemsavgift avser upprätthållande av medlemsregister och Svenska Bergteknikföreningens hemsida med länkar till alla medlemsföretag, aktuell information från kansliet samt årsmötet. Medlemsavgiften är 750 kr.

Serviceavgift avser kansliets rörliga kostnader för administration av aktiviteter, kurser, seminarier och Bergdagarna. Här ingår även svensk representation i den internationella verksamheten där kansliet är svenskt sekretariat för ITA, EFEE samt ISRM – International Society for Rock Mechanics. Serviceavgiften är 6750 kr (avdragsgill).
Den totala årsavgiften för medlemskap är 7500 kr (9188 inkl moms).
Fakturering sker den 1 januari varje år.

________________________________________________________________________________________

Formulär för ansökan om medlemskap

Genom att fylla i detta formulär tillåter du Svenska Bergteknikföreningen att behandla dina uppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy för medlemskap.

Företag/organisation*        Org.nr*
  

Namn på kontaktperson*
 

E-post till kontaktperson*
 

Tel.nr. till kontaktperson*
 

E-post för informationsutskick (om annan än ovan)
 

Företagets faktureringsadress*
 

Fakturamärkning*
  

 

________________________________________________________________________________________

Beslut om medlemskap

Medlemskap i Svenska Bergteknikföreningen kan sökas av företag som bedriver dokumenterad verksamhet inom det bergtekniska området i Sverige. Beslut om medlemskap i Svenska Bergteknikföreningen tas av styrelsen på, efter mottagen ansökan, närmast kommande styrelsemöte alternativt per capsulam.