Om du har svårt att läsa detta klicka här eller Vill du inte ha vårt nyhetsbrev, klicka här
Nyhetsbrev SBM - Ny sida - logo
 
 
 
Inställda Bergdagar 2020

Årets första kvartal har varit mycket annorlunda och utmanande för många av oss, både privat och yrkesmässigt. Effekterna av Coronaviruset på vårt samhälle påverkade också Bergdagarna som vi traditionsenligt genomför i mars, detta år dessutom med ett 65-årsjubileum. Efter regeringens förbud för större sammankomster som verkställdes på kvällen den 11 mars, beslutade Svenska Bergteknikföreningens styrelse, på morgonen den 12 mars, att ställa in årets Bergdagar (17-18 mars). Våra största leverantörer Münchenbryggeriet (konferens) och Grand Hôtel (middag) informerades utan dröjsmål om att vi inte kunde genomföra Bergdagarna på grund av regeringens beslut. Samtidigt informerades alla deltagare och utställare via hemsidan och personliga mail att evenemanget måste ställas in.

Bergdagarna är självklart en mycket viktig händelse för Svenska Bergteknikföreningen. Många personer lägger ned ett stort arbete för att dagarna skall bli så bra som de brukar vara. Det är också en stor ekonomisk satsning som är avgörande för föreningens verksamhet under resten av året. Största delen av utgifterna betalas av föreningen till leverantörerna långt före Bergdagarna och intäkter från deltagaravgifter har också hanterats före konferensen. Under den senaste veckan har kansliet arbetat intensivt med att hantera den uppkomna situationen och skapa en överblick över konsekvenserna. De avtal vi har innebär dessvärre att en stor del av kostnaderna kvarstår. Vi har förhandlat med våra leverantörer och exempelvis har vissa leveranser kunnat stoppas för att reducera kostnaderna.
Styrelsen har också utvärderat möjligheten att skjuta fram Bergdagarna till hösten. Både osäkerheterna kring Corona, de ekonomiska osäkerheterna samt inte minst kansliets arbetsbelastning med att arrangera två Bergdagarna inom sex månader har lett till att vi inte kommer välja det alternativet.

Situationen är relativt allvarlig för föreningens ekonomi. För att kunna fortsätta Svenska Bergteknik-föreningens verksamhet utan alltför omfattande konsekvenser så vädjar vi till er som var anmälda till Bergdagarna att bidra till att minska de ekonomiska följdverkningarna.

Hur mycket kan jag få tillbaka av deltagaravgiften och hur gör jag?
Vi har stor respekt för er verksamhet och att det precis som för oss finns ett behov av att se över alla utgifter. Vi vill därför ge alla som anmält sig till Bergdagarna möjligheten att få tillbaka 75 % av sin deltagaravgift. Genom att behålla 25 % av avgiften blir föreningens ekonomi för 2020 hanterbar. För att få sin återbetalning genomförd behöver ni bara skicka ett mail till info@svbergteknik.se senast den
17 april och ange fakturanummer så skickar vi en kreditfaktura. De fakturor vi ännu inte hunnit skicka avser vi debitera på motsvarande sätt.
Vi kommer att skicka digitala proceedings från föredragen till alla anmälda deltagare.

Gör ingenting och utveckla branschen
För att vi tillsammans ska kunna fortsätta utveckla branschen vill vi också ge er möjligheten att i ännu högre grad bidra till föreningens fortsatta arbete. Då behöver ni inte göra någonting, vilket innebär att föreningen behåller 100 % av er deltagaravgift för Bergdagarna.
Svenska Bergteknikföreningen är en ideell förening och har därmed inte några vinstintressen. Vårt yttersta mål är att tillsammans synliggöra vår bransch och skapa förutsättningar för att dela erfarenheter med varandra. Under kommande år planerar vi också att utöka vårt engagemang i utbildningsfrågor inom bergarbete och sprängning. Det planerar vi att göra genom att kvalitetssäkra innehållet i utbildningar och godkänna utbildare. Vi kommer inte att bedriva några utbildningar i egen regi.

Vi hoppas på förståelse för den oförutsägbara situation vi hamnat i och att vi kan hjälpas åt att bibehålla en livskraftig branschförening och sänder ett stort tack till er som väljer att, i detta fall, inte göra någonting.
Det viktigaste är dock allas vår hälsa och att vi tillsammans bidrar till att minska pandemins effekter för vår bransch, Sverige och övriga världen.

Har du frågor så hör gärna av dig till kansliet: info@svbergteknik.se eller telefon 070-554 94 04

Med vänliga hälsningar,

RS_sign.png
Robert Sturk, Ordförande i Svenska Bergteknikföreningen

 
 
Svenska Bergteknikföreningen
Swedish Rock Engineering Association
Therese Lindgren +46 (0)70-554 94 04
Eva Friedman +46 (0)70-515 22 13
Om du har svårt att läsa detta klicka här eller Vill du inte ha vårt nyhetsbrev, klicka här