24 december
Skanska, Warfvinges väg 25, Stockholm
0/30
0 kr

Workshop 24 december - AMA- Bergschakt

Just nu pågår ett BeFo-projekt ” Revidering av AMA Bergschakt- En förstudie” med syfte att identifiera frågeställningar och problem inom kapitel CBC, bergschakt. Målet är att skapa bra förutsättning för en mer omfattande revidering av CBC kapitlet i kommande AMA.