BeFo_rapport_213_Nohrstedt_2017.png
24 februari
Online - Teamsmöte,
49/-
0 kr

Förstärkt bergmekanisk verklighet – resultat från en förstudie

Förstudien ”Förstärkt bergmekanisk verklighet” som finansierats av BeFo kommer att presenteras av projektutförarna Catrin Edelbro (Itasca Consultants AB) och Robert Ylitalo (CGI). 

Konkreta exempel på hur förstärkt verklighet (AR) kan användas ur ett bergmekaniskt perspektiv beskrivs. Exempel på praktikfall som beskriver hur AR används inom undermarksbyggande presenteras. Förstudien är finansierad av BeFo.

Eventuella frågor skickas efter seminariet till Catrin Edelbro (catrin@itasca.se). 

Se forskningsrapporten här

_______________________________________________________________________________________

Plats: Teamsmöte

Tid: Kl. 14.30 - 15.00

Anmäl dig senast 24 februari kl 14:00.

Webinariet är öppet för alla. Tipsa gärna dina kollegor om att anmäla sig!
Eventuella frågor skickas efter webinariet till Catrin Edelbro (
catrin@itasca.se).  

OBS! Länk till teamsmötet kommer att skickas till alla anmälda en stund innan webinariet börjar.