Foto: Geometrik
19 november
Webbinarium,
0/-
0 kr

Enhetlig modell för projektering av berginjektering - Webbinarium

Webbinarium: Enhetlig modell för projektering av berginjektering – BeFo Rapport 167

Svenska Bergteknikföreningen i samarbete med KTH Jord- och bergmekanik och Stiftelsen Bergteknisk forskning (BeFo) bjuder in till webbinarium om projektering av berginjektering.

Måndag 19 november kl. 14.30–15.15
Länk: https://kth-se.zoom.us/j/308279232 (se nedan för tekniska detaljer för plattformen Zoom)

Talare: Magnus Zetterlund (Norconsult), Thomas Jansson (Tyréns), Magnus Eriksson (Trafikverket)
Moderator och kontaktperson: Johan Spross (KTH) johan.spross@byv.kth.se

För att strukturera, systematisera och effektivisera projekteringsmetodiken för injektering samt tillgodoräkna sig den ökad kunskap om injektering som framkommit de senaste decennierna, har Trafikverket genom forskningsstiftelsen BeFo initierat projektet ”Enhetlig modell för projektering av berginjektering”. Syftet med projektet är att etablera en branschgemensam och sammanhållen projekteringsmetodik som resulterar i en enhetlig och likartad utförande av projektering och implementering av dess lösningar oavsett projektförutsättningar. För att uppnå ovanstående har i Sverige verksamma inom branschen blivit inbjudna att vara delaktiga i projektet genom tre stycken delprojekt samt via möten, workshops och enkätundersökning. Som underlag för framtagandet och utformningen av projekteringsmetodiken har tre delprojekt genomförts enligt följande:

  • Karakterisering och design
  • Teknisk beskrivning
  • Kontrakt och ersättningsformer

Resultatet från genomförd workshop var bl.a. en uppdelning av injekteringsprojektering gällande vad som bäst bestäms vid projektering, vad som lämpar sig att standardisera och vad som bäst bestäms av entreprenören:

 uppdelning_injekteringsprojektering.png

Slutsatserna av detta arbete, vilket rapporteras i BeFo-rapport 167, kommer att presenteras på webbinaret. Slutrapporten kan laddas ner här. Medverkande i forskningsprojektet har varit Magnus Zetterlund (Norconsult), Thomas Jansson (Tyréns), Magnus Eriksson (Trafikverket), samt Mikael Creutz (Golder).

Så deltar du i webbinariet

Klicka på länken https://kth-se.zoom.us/j/308279232 för att komma till webbinariet. Du blir då erbjuden två möjligheter för att delta i webbinariet.

Alternativ 1. Ladda ner det lilla programmet Zoom – gärna i förväg ifall något strular

1)      När du klickat på länken erbjuds du möjligheten att ladda ner ett litet program kallat Zoom, vilket ger dig full funktionalitet avseende bild och ljud. (Om du tidigare laddat ner programmet startar det automatiskt när du klickar på länken).

2)      Lokalisera programfilen bland nedladdade filer och kör programmet.

3)      Testa ljudinställningar i länken ”Test speaker and microphone”.

4)      Välj ”Join with computer audio” ifall ljudtestet lyckades. Annars kan du få ljudet via telefon, klicka då på fliken ”Phone call” och ring upp webbinariet med något av telefonnumren som visas, samt knappa in mötesnumret och deltagarnumret. Notera att du kan behöva trycka # efter respektive nummer.

5)      Nu är du inne i webbinariet. Invänta arrangören om du är tidig. Notera att du som deltagare har mikrofon och kamera avstängd som startinställning i menyn.

Alternativ 2. Delta med bild via webbläsare och ljud via telefon

1)      När du klickat på länken avstår du från att ladda ner programmet och klickar istället på ”Join from your browser”.

2)      Följ anvisningarna för ljud via telefon genom att välja Sverige i listan och ringa in till webbinariet via ett av de svenska telefonnumren som visas. Ange i telefonens knappsats meeting ID och Participant ID (inkl. # i slutet).

3)      Nu är du inne i webbinariet. Invänta arrangören om du är tidig. Notera att du som deltagare har mikrofon och kamera avstängd som startinställning i menyn.

Kontakta tekniskt ansvarig Johan Spross, johan.spross@byv.kth.se , tfn 08-790 8683, om du har problem att logga in. Testa gärna funktionaliteten någon dag i förväg!