Program_logo.PNG
06 december
RISE, Borås
18-
0 kr

Höstseminarium

Program

Anmälan

"Laboratorie- och fältmetoder kopplade till bergmekaniska frågeställningar"