fidic.JPG
06 februari
Världens Resor, Tegnérgatan 8, Stockholm
0 kr

FIDIC Seminarium - Conditions of Contract for Underground Works

Seminarium 6 februari 2020

Den 6 februari 2020 arrangerar Svenska Bergteknikföreningen ett seminarium med föredrag och paneldiskussion kring nya kontraktsvillkor för underjordiska arbeten, sammanställd av FIDIC. Seminariet inleds med en presentation av Gösta Ericson som efterföljs av diskussioner kring huruvida det skulle vara möjligt att introducera kontraktsformen i Sverige.

Tid: 08:30 – 11:30
Plats: Världens Resor, Tegnérgatan 8, Stockholm
Pris: Kostnadsfritt för medlemmar i Svenska Bergteknikföreningen


Programinnehåll:

  • Presentation av Fidic Emerald Book Gösta Ericson, iC Scandinavia
  • Diskussion /paneldebatt Representanter från branschen

Anmälan är öppen till den 31 januari eller så länge det finns platser kvar.

Välkommen!


Emerald Book

Conditions of Contract for Underground Works (Emerald Book), är en publikation om avtalsvillkor som framarbetats genom ett samarbete mellan Federation of Consulting Engineers (FIDIC), och International Tunnelling and Underground Association (ITA-AITES).
För att möta efterfrågan på en internationell bästa praxis gällande upphandling av tunnlar och underjordiska byggarbeten har allmänna avtalsvillkor utformats för användning vid underjordsarbeten. Dessa villkor kan även vara användbara i andra arbeten som inkluderar en betydande geoteknisk osäkerhet. Villkoren inkluderar nya koncept med hänsyn till de risker som är specifika för underjordiska arbeten. Risker relaterade till fysiska förhållanden under marken som inte är möjliga att bedöma med tillräcklig precision i förväg av avtalet, och därför inte kan tilldelas entreprenören helt, adresseras särskilt.
Villkoren återspeglar den grundläggande principen som ligger till grund för alla FIDIC-kontrakt, nämligen balanserad riskfördelning mellan parterna i avtalet. En sådan balanserad riskfördelning är av avgörande betydelse för ett positivt projektresultat i kontrakt som avser underjordiska arbeten. 

Läs mer om bokens innehåll här


FIDIC är en internationell sammanslutning av nationella medlemsföreningar för ingenjörer. Föreningen grundades 1913 av tre nationella associationer av ingenjörer inom Europa. Syftet med federationens bildande var att gemensamt främja medlemsföreningarnas yrkesintressen och att sprida information som är av intresse för deras medlemmar. Idag är FIDIC utbrett över 100 länder runtom i världen och omfattar de flesta av de privata konsultföretagen.
FIDIC’s strategiska mål är att: representera företag världen över som tillhandahåller teknikbaserade intellektuella tjänster för den byggda och naturliga miljön; hjälpa medlemmarna med frågor som rör affärspraxis; definiera och aktivt främja överensstämmelse med en etisk kod; förbättra bilden av konsulterande ingenjörer som ledare och välfärdsskapare i samhället; främja engagemanget för miljömässig hållbarhet; stödja och främja unga yrkesmän som framtida ledare. 

Läs mer om FIDIC här