Höstseminariet 2017

Studiebesok_Aspo.jpg

Bergmekanisk forskning vid Äspölaboratoriet – historiska framsteg och framtida utmaningar

Svenska Bergmekanikgruppens höstseminarium hölls den 29 november 2017, med SKB som värd och medarrangör. 

Seminariet behandlade den forskning som utförts, och planeras att utföras, vid Äspölaboratoriet kring slutförvaring av använt kärnbränsle.
Programmet innehöll föredrag om utvecklingen av olika undersökningsmetoder, sprängteknisk forskning, injekteringsforskning, bergförstärkning och förståelse av bergmekaniska processer såsom spjälkning samt verifiering av slutförvarsteknik. 

Ett studiebesök genomfördes på underjordiska berglaboratoriet på Äspö där forskning och experiment på nästan 500 meters djup genomförs i samarbete med svensk och internationell expertis. Olika tekniska lösningar testas i full skala och i verklig miljö.