___________________________________________________________________________________________

WTC_2025_LOGO_BG.png

Svenska Bergteknikföreningen får stå som värd för världens största kongress för tunnel- och undermarksbyggande, World Tunnel Congress 2025

___________________________________________________________________________________

Bojan och Tunnelbanan

Tillsammans med Johan Anderblad och Filippa Widlund har vi tagit fram en faktabok om tunnelbyggande för barn i åldrarna 3-6 år. Boken kan beställas av både företag och privatpersoner. BESTÄLL HÄR

Bojan_o_tunnelbanan.JPG


___________________________________________________________________________________


Internationella branschorganisationer som vi samarbetar med 

Ita_new1.png                 ISRM_new.png                EFEE_new.png