Artiklar - instruktioner

Pixabay_keyboard-g08e8edd62_1920.jpg

Artiklar och presentationer till Bergdagarna

Har du fått besked om att ditt abstracts blivit antaget behöver du lämna in en artikel. Artikeln kommer att publiceras på publikationsdatabasen i samband med Bergdagarna 2023. Se publikationer


Layoutanvisningar för artiklar och Powerpoint presentationer

Info till författare

Layout instructions for articles and Powerpoint presentations:

Information to authors


Skickas till/Send to: bergdagarna@svbergteknik.se