Artiklar - instruktioner

Pixabay_keyboard-g08e8edd62_1920.jpg

Artiklar och presentationer till Bergdagarna

Har du fått besked om att ditt abstracts blivit antaget behöver du lämna in en artikel. Artikeln kommer att publiceras på publikationsdatabasen i samband med Bergdagarna 2023. Se publikationer

• Layoutanvisningar för artiklar och presentationer:

Svenska

• Layout instructions for articles and presentations:

English

Skickas till/Send to: info@svbergteknik.se