Call for Abstracts - Bergdagarna 2021

BIld av <a href="https://pixabay.com/sv/users/Hawksky-7468444/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=3292549">Hawksky</a> från <a href="https://pixabay.com/sv/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=3292549">Pixabay</a>

Call for abstracts - Öppnas 11 januari 2021

Med anledning av det fortsatt osäkra läget kring Corona-
pandemin har vi beslutat att flytta fram Bergdagarna till

19-20 oktober 2021. Detta medför att call for abstracts
blivit förskjutet från ordinarie tidsplan för att anpassas
till de nya datumet. Call for abstracts kommer att vara
öppet mellan 11 januari och 11 april 2021.

Layoutanvisningar för abstracts:

Svenska

English

Skickas till: bergdagarna@gmail.com