Call for Abstracts - Bergdagarna 2021

BIld av <a href="https://pixabay.com/sv/users/Hawksky-7468444/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=3292549">Hawksky</a> från <a href="https://pixabay.com/sv/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=3292549">Pixabay</a>

Call for abstracts - 11 januari - 18 april 2021

Med anledning av det fortsatt osäkra läget kring Corona-pandemin har vi beslutat att flytta fram Bergdagarna till 19-20 oktober 2021. Detta medför att call for abstracts
blivit förskjutet från ordinarie tidsplan för att anpassas till de nya datumet. 

________________________________________________________________________________________

Välkommen att skicka in ditt abstract
senast den 18 april 2021!

Ta chansen att påverka innehållet i Bergdagarnas program! Alla förslag inom ämnena bergmekanik och bergteknik välkomnas, exempelvis:

-          infrastrukturprojekt i Sverige

-          utländska projekt

-          projekt på gruvsidan

-          pågående forskning på universitet, högskolor och företag

-          innovationer i branschen

-          arbetsmiljöförbättringar via teknik eller nya sätt att arbeta

-          kompetensförsörjning

-          branschens samhällsengagemang

-          ökad jämställdhet

-          med mera…

För att underlätta vårt arbete med sortering och läsning av alla inkomna abstracts vill vi att ni följer anvisningarna för layout som finns härnedan. 

________________________________________________________________________________________

Layoutanvisningar för abstracts

Svenska

English

Skickas till: bergdagarna@gmail.com