Call for Abstracts

BIld av <a href="https://pixabay.com/sv/users/Hawksky-7468444/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=3292549">Hawksky</a> från <a href="https://pixabay.com/sv/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=3292549">Pixabay</a>

Välkommen att skicka in ditt ditt abstract med förslag till föredrag till Bergdagarna 19-20 mars 2024 

Deadline är den 15 24 september 2023

________________________________________________________________

Ta chansen att påverka innehållet i Bergdagarnas program!

Alla förslag inom ämnena bergmekanik och bergteknik välkomnas, exempelvis:

-          branschens samhällsengagemang och utmaningar 

-          infrastrukturprojekt 

-          projekt på gruvsidan

-          fossilfritt bergbyggande, hållbarhetsaspekter     

-          tillståndsrelaterade frågor   

-            innovationer i branschen

-          arbetsmiljöförbättringar (ny teknik eller nya arbetssätt)

-          kompetensförsörjning

-          pågående forskning på universitet, högskolor och företag

-          ökad jämställdhet

-          utländska projekt 

-          kontakta kansliet och tipsa om angelägna frågor du skulle         vilja höra mer om på Bergdagarna.