Call for Abstracts

BIld av <a href="https://pixabay.com/sv/users/Hawksky-7468444/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=3292549">Hawksky</a> från <a href="https://pixabay.com/sv/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=3292549">Pixabay</a>

Deadline för Call for Abstracts inför Bergdagarna 2022 har passerat. Välkommen att skicka in ditt ditt abstract med förslag till föredrag till Bergdagarna 2023 redan nu.

________________________________________________________________

Ta chansen att påverka innehållet i Bergdagarnas program! Alla förslag inom ämnena bergmekanik och bergteknik välkomnas, exempelvis:

-          infrastrukturprojekt i Sverige

-          utländska projekt

-          projekt på gruvsidan

-          pågående forskning på universitet, högskolor och företag

-          innovationer i branschen

-          arbetsmiljöförbättringar via teknik eller nya sätt att arbeta

-          kompetensförsörjning

-          branschens samhällsengagemang

-          ökad jämställdhet

-          med mera…

För att underlätta vårt arbete med sortering och läsning av alla inkomna abstracts vill vi att ni följer anvisningarna för layout som finns härnedan. 

________________________________________________________________________________________

Layoutanvisningar för abstracts

Svenska

English

Skickas till: bergdagarna@gmail.com