Call for Abstracts 2023

BIld av <a href="https://pixabay.com/sv/users/Hawksky-7468444/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=3292549">Hawksky</a> från <a href="https://pixabay.com/sv/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=3292549">Pixabay</a>

Välkommen att skicka in ditt ditt abstract med förslag till föredrag till Bergdagarna 2023 .

Deadline är förlängt  till den 10 november 2022. 

________________________________________________________________

För att underlätta vårt arbete med sortering och läsning av alla inkomna abstracts vill vi att ni följer anvisningarna för layout som finns härnedan. 


Layoutanvisningar för abstracts:

Svenska

Layout instructions for  abstracts:

English

Skickas till/send to: bergdagarna@svbergteknik.se


Ta chansen att påverka innehållet i Bergdagarnas program! Alla förslag inom ämnena bergmekanik och bergteknik välkomnas, exempelvis:

-          infrastrukturprojekt 

-          projekt på gruvsidan

-          fossilfritt bergbyggande, hållbarhetsaspekter     

-          tillståndsrelaterade frågor     

-          branschens samhällsengagemang

-            innovationer i branschen

-          arbetsmiljöförbättringar (ny teknik eller nya arbetssätt)

-          kompetensförsörjning

-          pågående forskning på universitet, högskolor och företag

-          ökad jämställdhet

-          utländska projekt 

          med mera…