Bättre planering av marken under ytan ger smartare städer

Film_SGU_TRV_2017.PNG

Det saknas en övergripande styrning för hur undermarken ska användas. Ofta får därför den som är först på plats företräde, även om andra samhällsintressen behöver använda samma utrymme. Mot den här bakgrunden föreslår SGU och 
Trafikverket ett antal åtgärder för att uppnå en mer hållbar användning av undermarken - och därmed bidra till attraktiva och bättre planerade stadsmiljöer.

Se filmen

Storstadsutveckling – behov av undermarksplanering 
SGU-rapport 2017:11 

Läs mer