Sweden Underground

Omslag_Citybanan.jpg

 

Booken och hemsidan Sweden Underground är ett sambarbete mellan Svenska Bergteknikföreningen, Stiftelsen Bergteknisk Forskning (BeFo), Trafikverket, SKB och Partners.

* Sweden Underground är publicerad på engelska och vänder sig till en bred, internationell och svensk målgrupp bestående av samhällsplanerare, ingenjörer, forskare och studenter.  

* Boken och hemsidan belyser nyttan och betydelsen av undermarken som resurs inom hållbart samhällsbyggande.  

* I bokens huvudkapitel beskrivs fler än 30 olika anläggningar under mark där en bred överblick av vår världsledande kompetens inom undermarksbyggande och bergteknik ges. 

* Planeringsfrågor och legala aspekter på undermarksbyggande presenteras.

* Redogörelser av byggmetoder, material och maskiner, forskning och kunskapsutveckling samt framtidens undermarksprojekt.