Bergdagarna 2021

Stockholmsmassan.PNG

19-20 oktober på Stockholmsmässan i Älvsjö

Hela branschens självklara mötesplats!

Call for abstracts 11 januari 18 april 2021

Med anledning av det rådande läget kring coronaviruset och den fortsatta spridningen av covid-19 flyttas 2021 års konferens fram från mars till oktober. Vår förhoppning är att vi då återigen ska ha möjlighet att träffas fysiskt.