Utställning

Omnex_AB_250x57_stor_logo.jpg

Bergdagarnas utställning sköts i samarbete med Omnex AB

Utställare vid Bergdagarna - synligör ditt företag inför samlad målgrupp

• Etablerad mötespunkt med stark tradition
• Exponera och profilera företaget
• Träffa kunder och leverantörer och etablera nya kontakter
• Lyssna på föredrag
• Utställare från Sverige, Norden och Europa
• Möjlighet att synas lite extra
  - bli partner eller sponsor

Kontaktuppgifter
Fanny Tran
Tel. 070 - 749 25 79
fanny.tran@omnex.se

Läs mer på https://omnex.se/bergdagarna/