Bergdagarnas program 2023

Bergdagarna_top-banner_ny.png

Svenska Bergteknikföreningen verkar för en hållbar användning och utveckling av svensk bergbyggande med fokus på säkerhet, miljö och samhällsansvar inom bergbranschen. 

Under Bergdagarna 21-22 mars hölls  intressanta föreläsningar om pågående bergarbeten, tekniska nyheter, innovationer, marknadsutveckling och forskningsprojekt. 

Programmet har i år fokuserat till stor del på bergbrytningsteknik, gruvplanering, hållbarhet med fokus på bergbyggande samt lägesrapporter från branschen.

____________________________________________________________________________________________

BERGMEKANIKDAGEN 21 mars 2023 
PROGRAM

Avtackning_gastforelasare_1.JPG

Gästföreläsare på Bergmekanikdgen:

Véronique Falmagne, Senior Advisor Mining, Agnico Eagle Mines Ltd.,
Montreal, Canada.
Läs mer

__________________________________________________________________________________________

BERGTEKNIKDAGEN 22 mars 2023 
PROGRAM

Svante_Axelsson_Bergteknikdagen_1.PNG

Inspirationstalare på Bergteknikdagen:

Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige 
Läs mer

______________________________________________________________________________