Om Bergdagarna

Publik_Bergdagarna_2019.jpg

Hela branschens självklara mötesplats!

Vår konferens Bergdagarna samlar årligen över 600 deltagare från företag som arbetar med projektering, byggande och drift av berganläggningar och gruvor samt tillverkare av maskiner och utrustning. 

___________________________________________________________________________

Konferensapp

Under konferensen kommer vi att använda oss av en konferensapp där du kan hitta all programinformation. Information angående nedladdning av appen kommer att skickas ut till alla anmälda kort innan konferensen. 


Fotografering

En fotograf kommer att finnas på plats och ta bilder. Hör av dig till oss om du har frågor kring det.


Dokumentation

För miljöns skull och pga. låg efterfrågan trycker vi inte längre upp proceedings, istället kommer artiklarna att publiceras på Svenska Bergteknikföreningens databas på hemsidan, fria för nedladdning. Artikeldatabasen finns här

________________________________________________________________________________________