Om Bergdagarna

Publik_Bergdagarna_2019.jpg

Sedan 2017 anordnas vår konferens Bergdagarna i mars varje år. Konferensen är uppdelad på två temadagar där den första dagen fokuserar på bergmekanik och den andra på bergteknik.
Bergdagarna är resultatet av en sammanslagning av den tidigare Bergmekanikdagen (Svenska Bergmekanikgruppen och BeFo),
och av Bergsprängningskommitténs Diskussionsmöte.

Våra medlemmar betalar en reducerad deltagaravgift och studenter bjuds in
att delta helt utan kostnad!