Om Bergdagarna

Publik_Bergdagarna_2019.jpg

Hela branschens självklara mötesplats!

Vår konferens Bergdagarna samlar årligen ca 500 deltagare från företag som arbetar med projektering, byggande och drift av berganläggningar och gruvor samt tillverkare av maskiner och utrustning. 

Bergdagarna är resultatet av den sammanslagning av den tidigare Bergmekanikdagen (Svenska Bergmekanikgruppen och BeFo), och av Bergsprängningskommitténs Diskussionsmöte som gjordes 2017. Konferensen är uppdelad på två temadagar där den ena dagen fokuserar på bergmekanik och den andra på bergteknik.
Under konferensen presenteras det senaste om pågående bergarbeten och tekniska lösningar inom både gruv och anläggning, branschfakta, samt intressanta fallhistorier från Sverige, våra grannländer och internationellt. Läs mer här