Bergdagarna Online

År 2020 arrangerades inget fysiskt Bergdagarna med anledning av corona-pandemin och spridningen av COVID-19. Istället presenterades stora delar av programmet online fördelat på åtta tillfällen.

________________________________________________________________________________________

#8 BERGMEKANIKDAGEN - INBJUDEN GÄSTFÖRELÄSARE:

Gabriel Walton, Colorado School of Mines, USA

Advances in Bonded Block Modeling ENG_1.PNG Läs artikeln

Se inspelningen av webbinariet här

Läs mer här

Gabriel_Walton.JPG________________________________________________________________________________________

#7 BERGMEKANIKDAGEN SESSION 4 - STABILITET OCH FÖRSTÄRKNING

1. Hydraulisk utmattning för bergspräckning ENG_1.PNG Läs artikeln

2. Raiseboring i svåra bergförhållanden - praktikfall från Renströmsgruvan Läs artikeln 

3. Raiseboring i svåra bergförhållanden - litteratur- och praktikfallstudie  Läs artikeln

4. Dimensionering av sprutbetongförstärkning för lösa block med sannolikhetsbaserade metoder Läs artikeln 

Se inspelningen av webbinariet här

________________________________________________________________________________________________

#6 BERGTEKNIKDAGEN SESSION 2/3 - BERGBYGGNADSPROJEKT + MONITORERING

Se programmet

1. Ny sugrörsavstängning i Krångede kraftverk Läs artikeln

2. Unikt djupförvar vid Bolidens smältverk Läs artikeln 

3. Norvik, höga bergslänter och 11 miljoner ton bergmassor att hantera Läs artikeln

4. Övervakning av Hagakyrkan Läs artikeln

Se inspelningen av webbineriet här

________________________________________________________________________________________________

#5 BERGMEKANIKDAGEN SESSION 3 - BeFoMedley

Se programmet med korta sammanfattningar av projekten här

Se inspelningen av webbinariet här

________________________________________________________________________________________

#4 BERGTEKNIKDAGEN SESSION 1/2 - NY TEKNIK + BERGBYGGNADSPROJEKT

1. El-trolley i Aitik Läs här

2. Optimerad sprängning inklusive automatisk borrhålsplacering och automatisk bergmassakaraktärisering Läs här

3. Reningsverk i berg, ombyggnad i Henriksdal och ny anläggning i Sickla. Komplicerade bergprojekt i Stockholm Läs här

Se inspelningen av webbinariet här

________________________________________________________________________________________

#3 BERGTEKNIKDAGEN SESSION 1 - NY TEKNIK / BÄSTA EXAMENSARBETE / BERGMEKANIKDAGEN SESSION 3 - INJEKTERING OCH TÄTNING 

1. Bergteknik: 3D-skanning och inspektion av vattenfyllda tunnlar med ROV Läs här

2. Bästa examensarbete: Elastic properties of the Singö zone from a discrete approach Läs här

3. Bergmekanik: Utvärdering av beräkningsmetod för sprickinjekteringsdesign Läs här

4. Dispergering av microcement-baserat bruk med ultraljud och med konventionella laboratorieblandare Läs här

Se inspelningen av webbinariet här

________________________________________________________________________________________________

#2 BERGMEKANIKDAGEN SESSION 1 – DESIGN OCH ANALYS

1. Geobim för effektiv kommunikation av georelaterade data och 3D-modeller i tunnelprojektering Läs här

2. Bergmekaniska analyser för Bolidens djupförvar vid smältverket Rönnskär Läs här 

3. Uppblockning, markdeformationer och inverkan av strukturer vid skivrasbrytning
Läs här

4. Observationsmetoden i ett sannolikhetsbaserat ramverk – utmaningar och möjligheter Läs här

Se inspelningen av webbinariet här

________________________________________________________________________________________________

#1 BERGTEKNIKDAGEN Lägesrapporter Stora Projekt 

Se programmet med korta sammanfattningar av projekten

Se inspelningen av webbinariet här

________________________________________________________________________________________

Publicerade artiklar lyder under Upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Artiklar får läsas och laddas ned för eget bruk, men får inte kopieras eller spridas på något sätt.

Published articles prevail under the Copyright Act (SFS 1960: 729). Articles may be read and downloaded for personal use, but may not be copied or distributed in any way.