Bergdagarna 2020

Bergdagarna_2020.PNG

Med anledning av den kraftiga spridningen av coronaviruset och COVID-19 under 2020 tvingades Bergdagarna som skulle ha hållits 17-18 mars ställas in med kort varsel. De flesta föredragen som skulle ha presenterats på konferensen sändes istället i en serie webbinarier "Bergdagarna Online". 

Alla artiklar finns att ladda hem i vår nya publikationsdatabas
________________________________________________________________________________________________

#8 BERGMEKANIKDAGEN - INBJUDEN GÄSTFÖRELÄSARE

Gabriel Walton, Colorado School of Mines, USA

1. Advances in Bonded Block Modeling
________________________________________________________________________________________________

#7 BERGMEKANIKDAGEN SESSION 4 - STABILITET OCH FÖRSTÄRKNING

1. Hydraulisk utmattning för bergspräckning

2. Raiseboring i svåra bergförhållanden - praktikfall från Renströmsgruvan

3. Raiseboring i svåra bergförhållanden - litteratur- och praktikfallstudie

4. Dimensionering av sprutbetongförstärkning för lösa block med sannolikhetsbaserade metoder

________________________________________________________________________________________________

#6 BERGTEKNIKDAGEN SESSION 2/3 - BERGBYGGNADSPROJEKT + MONITORERING

1. Ny sugrörsavstängning i Krångede kraftverk 

2. Unikt djupförvar vid Bolidens smältverk 

3. Norvik, höga bergslänter och 11 miljoner ton bergmassor att hantera

4. Övervakning av Hagakyrkan 

 

________________________________________________________________________________________________

#5 BERGMEKANIKDAGEN SESSION 3 - BeFoMedley

Se programmet med korta sammanfattningar av projekten här

Se inspelningen av webbinariet här

________________________________________________________________________________________________

#4 BERGTEKNIKDAGEN SESSION 1/2 - NY TEKNIK + BERGBYGGNADSPROJEKT

1. El-trolley i Aitik 

2. Optimerad sprängning inklusive automatisk borrhålsplacering och automatisk bergmassakaraktärisering 

3. Reningsverk i berg, ombyggnad i Henriksdal och ny anläggning i Sickla. Komplicerade bergprojekt i Stockholm 

________________________________________________________________________________________________

#3 BERGTEKNIKDAGEN SESSION 1 - NY TEKNIK / BÄSTA EXAMENSARBETE / BERGMEKANIKDAGEN SESSION 3 - INJEKTERING OCH TÄTNING 

1. Bergteknik: 3D-skanning och inspektion av vattenfyllda tunnlar med ROV

2. Bästa examensarbete: Elastic properties of the Singö zone from a discrete approach

3. Bergmekanik: Utvärdering av beräkningsmetod för sprickinjekteringsdesign

4. Dispergering av microcement-baserat bruk med ultraljud och med konventionella laboratorieblandare

________________________________________________________________________________________________

#2 BERGMEKANIKDAGEN SESSION 1 – DESIGN OCH ANALYS

1. Geobim för effektiv kommunikation av georelaterade data och 3D-modeller i tunnelprojektering

2. Bergmekaniska analyser för Bolidens djupförvar vid smältverket Rönnskär

3. Uppblockning, markdeformationer och inverkan av strukturer vid skivrasbrytning

4. Observationsmetoden i ett sannolikhetsbaserat ramverk – utmaningar och möjligheter

________________________________________________________________________________________________

#1 BERGTEKNIKDAGEN Lägesrapporter Stora Projekt 

Se programmet med korta sammanfattningar av projekten