Bergmekanikdagens pris för bästa examensarbete

I syfte att stimulera studerande att intressera sig för bergmekanikområdet, och senare arbeta med bergmekanik i framtida yrkesliv, utlyser Svenska Bergmekanikgruppen ett årligt stipendium. Stipendiet är  på 10 000 SEK. (fr.o.m. 2020).

Priset kommer att utdelas till den student eller de studenter vid svenskt universitet eller teknisk högskola med civilingenjörsexamen alt. MSc-examen, som under det gångna kalenderåret presterat ett examensarbete av hög kvalitet där fokus ligger på bergmekanik (ämnesområdesmässigt samma område som brukar täckas av bergmekanikdagens föredrag).

Handledare (eller examinator/professor) på institutionen är den som nominerar examensarbeten till tävlingen.

Utnämning: Vinnaren koras på Bergdagarna (Bergmekanikdagen) i Stockholm där vinnaren tar emot priset personligen. 
Arbetet presenteras kort (5 minuter) och ex.jobbsrapporten läggs ut på Svenska Bergteknikföreningens hemsida för dem som vill fördjupa sig och läsa mer. 

_______________________________________________________________________

Vinnare 2020 av Bergmekanikdagens pris för Bästa Examensarbete 2019:

Vinnare_diplom_2020.PNG

Amanda Åkerlind, KTH

"Elastic properties of the Singö zone from a discrete approach"

Ladda ner

Motivering: Att kunna bestämma mekaniska egenskaper för större svaghetszoner är viktigt inom bergmekaniken. I detta examensarbete har Amanda tillämpat en nyligen utvecklad analytisk metod som möjliggör bestämning av elasticitetsmodul och tvärkontraktionstal av bergmassor med hjälp av tredimensionella diskreta spricknätverk (DFN). Arbetet håller en hög teoretiskt nivå och är välskrivet. Metoden har applicerats på Singözonen i Forsmark, dels för övergångszonen och dels för zonens kärna. Resultaten visar att den analytiska metoden kan vara en framkomlig väg för att uppskatta de elastiska mekaniska egenskaperna för svaghetszoner och bergmassor. 

Arbetet har presenterts i Bergdagarna Online webbinarium den 2 september 2020, se inspelningen här