Bergmekanikdagens pris för bästa examensarbete

I syfte att stimulera studerande att intressera sig för bergmekanikområdet, och senare arbeta med bergmekanik i framtida yrkesliv, utlyser Svenska Bergmekanikgruppen ett årligt stipendium. Stipendiet är  på 10 000 SEK. 

Priset kommer att utdelas till den student eller de studenter vid svenskt universitet eller teknisk högskola med civilingenjörsexamen alt. MSc-examen, som under det gångna kalenderåret presterat ett examensarbete av hög kvalitet där fokus ligger på bergmekanik (ämnesområdesmässigt samma område som brukar täckas av bergmekanikdagens föredrag).

Handledare (eller examinator/professor) på institutionen är den som nominerar examensarbeten till tävlingen.

Utnämning: Vinnaren koras på Bergdagarna (Bergmekanikdagen) i Stockholm där vinnaren tar emot priset personligen. 
Arbetet presenteras kort (5 minuter) och ex.jobbsrapporten läggs ut på Svenska Bergteknikföreningens hemsida för dem som vill fördjupa sig och läsa mer. 

_______________________________________________________________________

Vinnare 2023 av Bergmekanikdagens pris för bästa examensarbete 2022:

Jesper Spång, KTH

Utvärdering av larmgränser för extensometermätningar vid bergbyggande
– En fallstudie vid Henriksdals reningsverk

Vinnare_Basta_exjobb2022_jesper_Spang.PNG

Ladda ner exjobbet här

Motivering: Jesper har genom att använda det numeriska beräkningsprogrammet Plaxis 3D i kombination med Monte Carlo Simulering analyserat förväntad spridning av beräknade deformationer i bergmassan vid ombyggnaden av Henriksdals reningsverk. Baserat på resultaten har Jesper diskuterat hur resultaten kan användas för att bestämma lämpliga larmgränser i monterade extensometrar. Lämpliga larmgränser är en förutsättning för implementering av observationsmetoden och även för ett säkert bergbyggande. Resultaten visar tydligt hur numeriska analyser i kombination med probabilistiska metoder kan kombineras för ett erhålla nya typer av användbara resultat inom bergmekaniken. Jesper har snabbt satt sig in i en komplex problemställning och har strukturerat och välskrivet redovisat sina resultat.