Bergdagarna Online

Titel_Bergdagarna.PNG

Anmäl ditt deltagande via aktivitetskalendariet

_______________________________________________________________________

#8 BERGMEKANIKDAGEN - INBJUDEN GÄSTFÖRELÄSARE:

Gabriel Walton, Colorado School of Mines, USA

ONDSAG 7 oktober kl.15:00-15:45

Se programmet

Advances in Bonded Block Modeling ENG_1.PNG Läs artikeln

Se inspelningen av webbinariet här

Fråga (förutom de inspelade): Läs här

Läs mer här

Gabriel_Walton.JPG_______________________________________________________________________

#7 BERGMEKANIKDAGEN SESSION 4 - STABILITET OCH FÖRSTÄRKNING

Torsdag 1 oktober kl. 14:30 - 15:30

Se programmet

1. Hydraulisk utmattning för bergspräckning ENG_1.PNG Läs artikeln

2. Raiseboring i svåra bergförhållanden - praktikfall från Renströmsgruvan Läs artikeln 

3. Raiseboring i svåra bergförhållanden - litteratur- och praktikfallstudie  Läs artikeln

4. Dimensionering av sprutbetongförstärkning för lösa block med sannolikhetsbaserade metoder Läs artikeln 

Se inspelningen av webbinariet här

_______________________________________________________________________

#6 BERGTEKNIKDAGEN SESSION 2/3 - BERGBYGGNADSPROJEKT + MONITORERING

Torsdag 24 september kl. 14:30 - 15:30

Se programmet

1. Ny sugrörsavstängning i Krångede kraftverk Läs artikeln

2. Unikt djupförvar vid Bolidens smältverk Läs artikeln 

3. Norvik, höga bergslänter och 11 miljoner ton bergmassor att hantera Läs artikeln

4. Övervakning av Hagakyrkan Läs artikeln

Se inspelningen av webbineriet här

Inkomna frågor

Presentation nr 2:

Fråga: Vilka/vilket material använder ni för återfyllnad?

Svar: Vi har inte beslutat material för återfyllnad än, men det ska uppfylla vissa krav avseende täthet. För detta räcker det att använda morän eller dylikt.

Fråga: Pluggar ni/försluter ni borrhål som är i kontakt med djupförvaret?

Svar: Angående borrhål så är tanken att plugga de borrhål som är kritiska för djupförvarets funktion, dvs. utläckaget från djupförvaret. 

Presentation nr 4:

Fråga: What was the church foundations, timber or stone/stepped footing?

Svar: Church is mainly founded on rock, partly on steel piles, partly on brickworks filling.

_______________________________________________________________________

#5 BERGMEKANIKDAGEN SESSION 3 - BeFoMedley

Torsdag 17 september kl. 14:30 - 15:00

Se programmet med korta sammanfattningar av projekten här

Se inspelningen av webbinariet här

_______________________________________________________________________

#4 BERGTEKNIKDAGEN SESSION 1/2 - NY TEKNIK + BERGBYGGNADSPROJEKT

Torsdag 3 september kl. 14:30 - 15:15

Se programmet

1. El-trolley i Aitik Läs här

2. Optimerad sprängning inklusive automatisk borrhålsplacering och automatisk bergmassakaraktärisering Läs här

3. Reningsverk i berg, ombyggnad i Henriksdal och ny anläggning i Sickla. Komplicerade bergprojekt i Stockholm Läs här

Se inspelningen av webbinariet här

_______________________________________________________________________

#3 BERGTEKNIKDAGEN SESSION 1 - NY TEKNIK / BÄSTA EXAMENSARBETE / BERGMEKANIKDAGEN SESSION 3 - INJEKTERING OCH TÄTNING 

Onsdag 2 september kl. 14:30 - 15:30

Se programmet

1. Bergteknik: 3D-skanning och inspektion av vattenfyllda tunnlar med ROV Läs här

2. Bästa examensarbete: Elastic properties of the Singö zone from a discrete approach Läs här

3. Bergmekanik: Utvärdering av beräkningsmetod för sprickinjekteringsdesign Läs här

4. Dispergering av microcement-baserat bruk med ultraljud och med konventionella laboratorieblandare Läs här

Se inspelningen av webbinariet här

Inkomna frågor

Presentation nr 1:

Fråga: Vilken upplösning kan man uppnå med 3D sonar? ​

Svar: Noggrannheten med 3D sonar är någon cm. 

Fråga: Kan man ta fysiskt prov av t ex leror för avgöra svällande eller ej?

Svar: Man kan utrusta ROV med robotarm, borr etc för provtagning.  

Presentation nr 4:

Fråga: Ser du att ultraljud kan användas i fält?

Svar: Tekningen, för att dispergera cementbruk, är i en forskningsfas i labb. Resultatet är mycket positivt och jag tror att det finns en stor potential att anpassa den för användning i fält. Jag tror att det finns en möjlighet att ha ett sådant instrument placerat på dagens injekteringsriggar på ”omrorare”  och starta den en kort stund då och då.

Fråga: Används den här tekniken idag? 

Svar: Denna teknik används inom många andra områden idag men inte just för dispergering av cementbruk. Ett exempel är homogenisering av vanlig betong. Det här är ett första försök att använda den i detta syfte, vad jag vet, och den är just nu i forskningsstadiet på labbnivå.

_______________________________________________________________________

#2 BERGMEKANIKDAGEN SESSION 1 – DESIGN OCH ANALYS

Onsdag 10  juni kl. 14:30 - 15:20  

Se programmet 

1. Geobim för effektiv kommunikation av georelaterade data och 3D-modeller i tunnelprojektering Läs här

2. Bergmekaniska analyser för Bolidens djupförvar vid smältverket Rönnskär Läs här 

3. Uppblockning, markdeformationer och inverkan av strukturer vid skivrasbrytning
Läs här

4. Observationsmetoden i ett sannolikhetsbaserat ramverk – utmaningar och möjligheter Läs här

Se inspelningen av webbinariet här

Inkomna frågor

Presentation nr 1:

Fråga: På vilket sätt kommer mallar och CoClass redovisas till övriga branschen?

Svar: Kodsystemet finns redan implementerat  i hela CoClass-systemet hos Svensk Byggtjänst. Det finns också redovisat i vår slutrapport som kan laddas ner från www.sbe.se. (Smart Built Environment)

Presentation nr 2:

Fråga: Hur kvantitativt visas att spricköppningarna med minima egenskaper för sprickorna liknar spricköppningar med reducerade egenskaper? Problemen med flödesvägar kan uppstå lokalt.

Svar: Beräkning av spricköppning har gjorts för typ-, min- och reducerade värden. Resultaten är likartade för alla tre, men med viss tillkommande spricköppning för reducerade värden. Lokala flödesvägar kan självfallet uppstå, men det bör man då redan se vid byggskedet och med de uppföljningar som görs. Då finns en del möjligheter att vidta åtgärder. Eftersom det därefter är mycket små tillkommande skillnader för reducerad hållfasthet är det inte sannolikt att det blir särskilt mycket nya flödesvägar i långtidsperspektivet. 

Presentation nr 3:

Fråga: Angående "duktila strukturer" - pratar vi då om gamla dutila skjuvzoner i hängväggen eller vad menas? 
Och man kan anta att lägre egenskaper är dåliga bergmekaniska egenskaper?

Svar: Vi pratar både skjuvzoner men också zoner zoner med annars lägre egenskaper, men främst är det gamla skjuvzoner.
Med 'lägre egenskaper' i detta läge är det främst ökad sprickfrekvens (i borrhålsintercept) eller ökad omvandlingsgrad som man lutar sig på, mer bergmekaniska egenskaper är i dagsläget inte speciellt väl kända, därav det nya undersökningsprogrammet. 

_______________________________________________________________________

#1 BERGTEKNIKDAGEN Lägesrapporter Stora Projekt 

Onsdag 3 juni kl. 14:30-15:20 

Se programmet med korta sammanfattningar av projekten

Se inspelningen av webbinariet här

_______________________________________________________________________

Publicerade artiklar lyder under Upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Artiklar får läsas och laddas ned för eget bruk, men får inte kopieras eller spridas på något sätt.

Published articles prevail under the Copyright Act (SFS 1960: 729). Articles may be read and downloaded for personal use, but may not be copied or distributed in any way.