Bergdagarna 2023

Joakim Östlind, Orica, fick utmärkelsen Årets Unga Bergbyggare 2023

Svenska Bergteknikföreningen verkar för en hållbar användning och utveckling av svensk bergbyggande med fokus på säkerhet, miljö och samhällsansvar inom bergbranschen. 

Under Bergdagarna 21-22 mars hölls  intressanta föreläsningar om pågående bergarbeten, tekniska nyheter, innovationer, marknadsutveckling och forskningsprojekt. 

Programmet har i år fokuserat till stor del på bergbrytningsteknik, gruvplanering, hållbarhet med fokus på bergbyggande samt lägesrapporter från branschen.

Under årets bergdagar deltog över 600  personer från branschen.

Vad tyckte du om Bergdagarna 2023 - fyll gärna i enkäten här

Ovan: Priset för årets unga bergbyggare tilldelades för första gången. Mottagaren i år var Joakim Östlind, Orica. Läs mer här

Bergdagarnas_priser.jpg

Ovan till höger: Priset för bästa examensarbetet för 2022 tilldelades Jesper Spång, KTH.

Till höger: Pris för bästa utställningsmonter tilldelades Itasca Consultants. Bästa föredrag på Bergteknikdagen tilldelades Sara Åström, Boliden, här mottas av kollegan Jan Kläre.

Priset för bästa föredrag på Bergmekanikdagen tilldelades Tristan Jones, LKAB.

Nedan: Trettiofyra företagsmontrar kunde besökas i utställningen.  Partnerföretag 2023 var Pretec  (till vänster) och Sandvik.

Utstallningen.jpg