Bergdagarna 2022

Entrance_hotel_web.jpg

23-24 mars 2022 på Stockholmsmässan i Älvsjö

Hela branschens självklara mötesplats!

Med anledning av de fortsatta nationella allmänna råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som nu gäller samt ovisshet om hur läget blir i höst, har vi beslutat att flytta fram Bergdagarna till 23–24 mars 2022.

Programmet för Bergdagarna och länk till anmälan kommer att publiceras under januari 2022 på denna sida.