Bergarbetarutbildningar

bultning.jpg

Svenska Bergteknikföreningen är sedan 1 november 2020 huvudman för utbildningar och certifiering inom bultsättning, injektering och sprutbetong. Utbildningarna för yrkesarbetare har utvecklats av Trafikverket under ett antal år i syfte att öka kunskapen och därmed kvaliteten i utförda arbeten. Genom att Svenska Bergteknikföreningen nu är huvudman är dessa utbildningar nu tillgängliga för alla i bergbranschen.

Utbildning och certifiering inom bultsättning, injektering och sprutbetong

I Svensk Byggtjänsts referensverk AMA Anläggning 20 framgår att personal som arbetar med bultsättning, injektering och sprutbetong ska vara certifierade enligt Svenska Bergteknikföreningen. För att bli certifierad krävs genomförd utbildning, godkänt resultat på anslutande kunskapsprov samt dokumenterad erfarenhet inom det område som avses. För yrkesarbetare är det praktisk erfarenhet som avses och för byggledare eller arbetsledare är det erfarenhet där bultsättnings-, injekterings- eller sprutbetongarbete ingått som en del av arbetet. Svenska Bergteknikföreningen garanterar att de utbildningar som erbjuds av ackrediterade utbildare överensstämmer med våra kvalitetssäkrade utbildningsplaner.


Att stoltsera med en certifiering – så enkelt är det!

1. Boka och genomför en utbildning hos en godkänd utbildare.

2. Genomför och erhåll ett godkänt resultat på Svenska Bergteknikföreningens kunskapsprov.

3. Fyll i och skicka in en ansökan om certifiering till Svenska Bergteknikföreningen. Den ska signeras av någon annan som kan gå i god för att dina uppgifter är korrekta, ansökan kan alltså inte signeras av dig själv.

För att kunna bli certifierad som yrkesarbetare krävs det att under de senaste 3 åren ha arbetat minst 2 månader heltid inom respektive område. För att kunna bli certifierad som byggledare eller arbetsledare krävs istället att du har minst 2 års erfarenhet de senaste 5 åren där bultsättnings-, injekterings- eller sprutbetongarbete ingått som en del. Du kan givetvis genomföra utbildningen och kunskapsprovet även om du för tillfället saknar praktisk erfarenhet eller bara vill lära dig mer. Kunskapsprovet är giltigt 12 månader efter provdatum. Ett certifikat kostar 1200kr och är giltigt i 5 år. 

Att ställa krav som beställare

Om beställaren tillämpar Svensk Byggtjänst referensverk AMA Anläggning 20 (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning) så finns kraven på certifiering redan med där. För att kravställa en hög kvalitet i redan pågående kontrakt eller i kontrakt där AMA 20 inte tillämpas kan ni använda texterna nedan.

- Personal som arbetar med bergförankring ska vara certifierade för bultsättning enligt Svenska Bergteknikföreningen. (CDC.1 Bergförankring med bult, linor och nät, AMA 20)

- Personal som arbetar med betongsprutning ska vara certifierade för sprutning med sprutbetong enligt Svenska Bergteknikföreningen. (EBF.3, Sprutbetong i tunnel eller bergrum AMA 20)

- Personal som arbetar med injektering ska vara certifierade för berginjektering enligt Svenska Bergteknikföreningen. (CDD.1 Injektering, AMA 20)

Certifikat utfärdade av Trafikverket gäller!

Till och med oktober 2020 har Trafikverket varit huvudman och utfärdat certifikat. Den här uppgiften har nu Svenska Bergteknikföreningen. De certifikat som utfärdats av Trafikverket gäller dock fortfarande och likställs med Svenska Bergteknikföreningens certifikat.

Återkallelse av certifikat

Om arbete inte utförs fackmannamässigt kan Svenska Bergteknikföreningen återkalla utfärdade certifikat. Läs mer här

Anpassningar på grund av Covid-19

Med anledning av coronaviruset genomförs kunskapsproven hos utbildningsföretaget efter avslutad utbildning. Detta gäller tills vidare.


 Område

 Abeis Konsult AB

 Edvirt AB

Normet


 Bultsättning

 X 

  X

 

 Injektering

X

  X

 

 Sprutbetong - Teori

X

  X

 

 Sprutbetong -  Simulator

 

  X

X


Frågor?

Kontakta kansliet:
info@svbergteknik.se
070-554 94 04