Aktuellt

 • Call for Abstracts 2021 - Skjuts fram

  2020-08-31 Med anledning av det fortsatt osäkra läget kring pandemin, har vi beslutat att flytta fram Bergdagarna till hösten 2021. Detta innebär att vi skjuter fram Call for Abstracts som tidigare hade deadline 14 september. Nytt datum kommer att publiceras senare.


 • WTC 2020 Kuala Lumpur ställs in

  2020-07-01 The Institution of Engineers, Malaysia (IEM) har meddelat att WTC 2020 i Kuala Lumpur, Malaysia ställs in. 

  ITA stöder IEM’s beslut att ställa in ett fysiskt WTC 2020 och delar synen att det är lämpligt med tanke på den rådande situationen i och med den globala spridningen av coronaviruset. Ambitionen är nu istället att försöka anordna ett digitalt evenemang. Mer information om det annonseras vid ett senare tillfälle.


  Andra aktiviteter som arrangeras av ITA i samband med WTC-konferenserna, exempelvis Generalförsamlingen (General Assembly), där Svenska Bergteknikföreningen representerar Sverige, avses hållas som ett digitalt möte i September. Även arbetsgrupper (Working Groups) och kommittéer kommer att hålla sina möten digitala. Det globala arbetet inom branschen fortsätter!

 • Årets innovation 2019 tilldelas Robert Sturk

  SBUF - Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond's pris Årets Innovation 2019 går till det SBUF-finansierade projektet Oförstörande produktionskontroll av bakfyllnad i tunnlar av prefabricerade tunnelelement där Robert Sturk, Skanska, var projektledare. Projektet visar att man inte behöver borra hål i något som man vill ska vara vattentätt. I stället kan man ersätta det med så kallad ”oförstörande provning”. 

  SBUF delar årligen ut pris till bästa utvecklingsprojekt inom bygg-, installations- eller anläggningsbranschen. Årets innovation 2019 tilldelas projektledaren Robert Sturk för det SBUF-finansierade projektet Oförstörande produktionskontroll av bakfyllnad i tunnlar av prefabricerade tunnelelement. Projektet genomfördes parallellt med drivningen av tunneln i Hallandsåsen och resultatet kunde implementeras direkt.

  Motiveringen för utmärkelsen lyder: ”Projektet har utvecklat en metod för kvalitetskontroll av betongtunnlar. Användningen av oförstörande provning ökar säkerhet och tillförlitlighet hos den färdiga tunneln och gör att tekniska, miljömässiga och ekonomiska risker minskas vilket bidrar till ökad samhällsnytta.”

  Slutrapporten finns att läsa här

 • Svenska Bergteknikföreningen tydliggör kraven för yrket sprängarbas

  Rapportering om sprängningar och explosioner i vårt samhälle ökar. Svenska Bergteknikföreningen vill därför tydliggöra yrkesrollen sprängarbas. En effekt av arbetet kan också bli en tryggare tillståndsgivning och tillsyn för kommuner, Polisen och Arbetsmiljöverket.

  Det finns en tydlig koppling mellan sprängkort, tillstånd och tillsyn. Ett formaliserat sprängkort är viktigt för att minska tillgången av explosiva varor till andra än behöriga yrkesgrupper. Svenska Bergteknikföreningen har som ideell förening beslutat att ta ett ansvar för ett nytt sprängkort. Anledningen till beslutet är att innehållet för den dokumenterade kunskapen som efterfrågas av Arbetsmiljöverket och kommuner kan bli ännu tydligare.

  Sprängkortet kvalitetssäkras och formaliseras genom att Svenska Bergteknikföreningen har ansökt om att bli utfärdare av kvalifikationen Sprängarbas - sprängkort klass A. Det sker genom SeQF, Sveriges referensram för kvalifikationer, där myndigheten för yrkeshögskolan är beslutande. Detta är en av de första yrkesrollerna inom bygg- och anläggningssektorn som tydliggörs på det här sättet.

  –      Svenska Bergteknikföreningen kommer inte att bedriva egna utbildningar. Vår roll blir att godkänna examinatorer som erbjuder kurser, säkerställa att de som gått kurserna uppnått kompetenskraven samt att utfärda sprängkort. Vi kommer att fokusera på att informera alla som berörs och även skapa ett forum för erfarenhetsutbyte, säger Per Vedin, ordförande i Svenska Bergteknikföreningen.

  Redan idag finns en praxis i branschen för innehåll och omfattning för den dokumenterade kunskapen och utfärdande av sprängkort. Tack vare att Arbetsmiljöverket från och med 1 januari 2020 reviderat sin föreskrifter om sprängarbete finns nu möjligheten för branschen att ta ett större ansvar, något som Svenska Bergteknikföreningen nu gör. Initiativet får stöd av bl.a. MSB, Arbetsmiljöverket, Byggföretagen och BEF (Bergsprängningsentreprenörernas förening).

  –      Vårt mål från början var att tydliggöra kraven för det reglerade yrket sprängarbas. Detta för att öka yrkesstoltheten för alla som jobbar som sprängare, höja kunskapsnivån i branschen och få en ännu bättre arbetsmiljö. En effekt av vårt arbete kan också bli en ännu tryggare tillståndsgivning och tillsyn för kommunerna, Polisen och Arbetsmiljöverket, fortsätter Per Vedin.

  För att få köpa och inneha explosiva varor krävs att man är föreståndare i tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor. Det är respektive kommun som beviljar tillstånden. När ett sprängarbete sedan ska utföras krävs en ansvarig sprängarbas enligt Arbetsmiljöverkets regler. För att erhålla tillstånd som föreståndare eller för att arbeta som sprängarbas krävs dokumenterade kunskaper. Detta kan visas med en meritförteckning, utbildningsintyg eller sprängkort. Genom att formalisera den praxis som finns idag underlättas arbetet med tillståndsgivning och tillsyn.