Aktuellt

 • BeFo lanserar nytt forskningsprogram för 2021-2025

  Svenska Bergteknikföreningen - Aktuellt - ctl00_cph1_pg2085_exewsimg

  2020-10-15 Forskningsprogrammet syftar till att främja ett säkert, hållbart och ekonomiskt ledande byggande i berg, som stärker både branschen och samhället i stort. 

  Nio forskningsområden delvis överlappande beskrivs i programmet. Inom samtliga områden kan förekomma projekt för mer grundläggande utveckling av förståelse och kunskap, liksom projekt som är direkt inriktade mot praktisk tillämpning.

  Läs mer om forskningsprogrammet och kommande utlysning här

 • Call for Abstracts 2021 - Skjuts fram

  2020-08-31 Med anledning av det fortsatt osäkra läget kring pandemin, har vi beslutat att flytta fram Bergdagarna till hösten 2021. Detta innebär att vi skjuter fram Call for Abstracts som tidigare hade deadline 14 september. Nytt datum kommer att publiceras senare.


 • WTC 2020 Kuala Lumpur ställs in

  2020-07-01 The Institution of Engineers, Malaysia (IEM) har meddelat att WTC 2020 i Kuala Lumpur, Malaysia ställs in. 

  ITA stöder IEM’s beslut att ställa in ett fysiskt WTC 2020 och delar synen att det är lämpligt med tanke på den rådande situationen i och med den globala spridningen av coronaviruset. Ambitionen är nu istället att försöka anordna ett digitalt evenemang. Mer information om det annonseras vid ett senare tillfälle.


  Andra aktiviteter som arrangeras av ITA i samband med WTC-konferenserna, exempelvis Generalförsamlingen (General Assembly), där Svenska Bergteknikföreningen representerar Sverige, avses hållas som ett digitalt möte i September. Även arbetsgrupper (Working Groups) och kommittéer kommer att hålla sina möten digitala. Det globala arbetet inom branschen fortsätter!

 • Årets innovation 2019 tilldelas Robert Sturk

  SBUF - Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond's pris Årets Innovation 2019 går till det SBUF-finansierade projektet Oförstörande produktionskontroll av bakfyllnad i tunnlar av prefabricerade tunnelelement där Robert Sturk, Skanska, var projektledare. Projektet visar att man inte behöver borra hål i något som man vill ska vara vattentätt. I stället kan man ersätta det med så kallad ”oförstörande provning”. 

  SBUF delar årligen ut pris till bästa utvecklingsprojekt inom bygg-, installations- eller anläggningsbranschen. Årets innovation 2019 tilldelas projektledaren Robert Sturk för det SBUF-finansierade projektet Oförstörande produktionskontroll av bakfyllnad i tunnlar av prefabricerade tunnelelement. Projektet genomfördes parallellt med drivningen av tunneln i Hallandsåsen och resultatet kunde implementeras direkt.

  Motiveringen för utmärkelsen lyder: ”Projektet har utvecklat en metod för kvalitetskontroll av betongtunnlar. Användningen av oförstörande provning ökar säkerhet och tillförlitlighet hos den färdiga tunneln och gör att tekniska, miljömässiga och ekonomiska risker minskas vilket bidrar till ökad samhällsnytta.”

  Slutrapporten finns att läsa här