WTC 2020 Kuala Lumpur ställs in

2020-07-01 The Institution of Engineers, Malaysia (IEM) har meddelat att WTC 2020 i Kuala Lumpur, Malaysia ställs in. 

ITA stöder IEM’s beslut att ställa in ett fysiskt WTC 2020 och delar synen att det är lämpligt med tanke på den rådande situationen i och med den globala spridningen av coronaviruset. Ambitionen är nu istället att försöka anordna ett digitalt evenemang. Mer information om det annonseras vid ett senare tillfälle.


Andra aktiviteter som arrangeras av ITA i samband med WTC-konferenserna, exempelvis Generalförsamlingen (General Assembly), där Svenska Bergteknikföreningen representerar Sverige, avses hållas som ett digitalt möte i September. Även arbetsgrupper (Working Groups) och kommittéer kommer att hålla sina möten digitala. Det globala arbetet inom branschen fortsätter!