Världens största kongress för tunnel- och undermarksbyggande till Sverige 2025

Den 7 september beslutades att Sverige via Svenska Bergteknikföreningen får stå som värd för världens största kongress för tunnel- och undermarksbyggande, World Tunnel Congress 2025. Det är första gången någonsin som den här kongressen anordnas i Sverige.

World Tunnel Congress samlar världens alla experter inom byggande och användning av undermarken. En outnyttjad resurs som blivit mer aktuell att exploatera på grund av ökad befolkningstäthet i storstäder och FN:s hållbarhetsmål. Sverige var med när ITA, International tunnelling and underground space association, bildades 1974. Idag har ITA en konsultativ status hos FN där Svenska Bergteknikföreningen representerar Sverige.

  • Vi är oerhört stolta över att få möjligheten att visa upp Sverige som ett föregångsland vad gäller metod och teknik för en mer hållbar värld, säger Per Vedin, ordförande för Svenska Bergteknikföreningen.

WTC 2025 kommer att hållas i Stockholm på Stockholmsmässan, Nordens största kongressanläggning. Planeringen sker i nära samarbete mellan Svenska Bergteknikföreningen, Visit Stockholm och Stockholmsmässan.

När kongressen hålls kommer många projekt att gå att besöka och visa upp. Bl.a. Förbifart Stockholm och nya tunnelbanan men även utvecklingen av gruvindustrin och befintliga anläggningar som kungliga bibliotekets bergrum.

  • Vi har med glädje stöttat Svenska Bergteknikföreningen i deras ansökan. Visit Stockholm har bland annat som uppgift att synliggöra Stockholm som en fantastisk plats för vetenskapliga möten. Det gör vi genom att lyfta Stockholm som kunskapsstad och därmed attrahera internationella kongresser som World Tunnel Congress med ca 2000 deltagare och 200 utställande företag, berättar Louise Nordenskjöld, projektledare på Visit Stockholm.

Förberedelserna för att ansöka om att stå som värd har pågått i ca ett år. Nu när beslutet är fattat startar en ny fas i planering- och genomförandet. Idag är redan ett 30-tal personer engagerande från alla delar av branschen men också ämnesföreträdare från Sveriges största universitet. För att underlätta genomförandet kommer representanter för WTC 2025 att delta på kommande kongresser 2023 i Grekland och 2024 i Kina.


Fakta om ITA-AITES, International Tunnelling and Underground Space Association

ITA är en ideell organisation med målen att uppmuntra nyttjandet av undermarken för allmänna, miljömässiga och hållbara ändamål. Det gör ITA genom att synliggöra och ta fram rekommendationer inom olika områden i sina arbetsgrupper.

Det högsta beslutande organet är ITA:s General Assembly som består av representanter från 78 medlemsländer som hålls i anslutning till World Tunnel Congress som där ett medlemsland varje år står som värd.  ITA beviljades kategori II-status som icke-statlig organisation av Förenta Nationernas ekonomiska och sociala råd 1987 och samarbetar regelbundet FNUN-HAbitat, UN ISDR, UN-ECE, ECOSOC, FAO, etc.