Sweden Underground - Rock Engineering and How it Benefits Society

Omslaget.PNG

Boken och hemsidan publiceras med syftet att sprida kunskap om nyttan och betydelsen av undermarken som resurs inom hållbart samhällsbyggande och ge en helhetsbild av undermarksbyggande i Sverige.

Booken och hemsidan “Sweden Underground” är ett sambarbete mellan Svenska Bergteknikföreningen, Stiftelsen Bergteknisk Forskning (BeFo), Trafikverket, SKB och Partners.

"Sweden Underground"publiceras på engelska och vänder sig till en bred internationell och svensk målgrupp bestående av samhällsplanerare, kommuner, arkitekter och beslutsfattare som vill orientera sig i ämnet och upptäcka de möjligheter som undermarksbyggande erbjuder. Motsvarande mottagare utanför Sverige är också viktiga målgrupper.  

Beställ boken här

Besök hemsidan Sweden Underground