Svenska Bergteknikföreningen tydliggör kraven för yrket sprängarbas

Rapportering om sprängningar och explosioner i vårt samhälle ökar. Svenska Bergteknikföreningen vill därför tydliggöra yrkesrollen sprängarbas. En effekt av arbetet kan också bli en tryggare tillståndsgivning och tillsyn för kommuner, Polisen och Arbetsmiljöverket.

Det finns en tydlig koppling mellan sprängkort, tillstånd och tillsyn. Ett formaliserat sprängkort är viktigt för att minska tillgången av explosiva varor till andra än behöriga yrkesgrupper. Svenska Bergteknikföreningen har som ideell förening beslutat att ta ett ansvar för ett nytt sprängkort. Anledningen till beslutet är att innehållet för den dokumenterade kunskapen som efterfrågas av Arbetsmiljöverket och kommuner kan bli ännu tydligare.

Sprängkortet kvalitetssäkras och formaliseras genom att Svenska Bergteknikföreningen har ansökt om att bli utfärdare av kvalifikationen Sprängarbas - sprängkort klass A. Det sker genom SeQF, Sveriges referensram för kvalifikationer, där myndigheten för yrkeshögskolan är beslutande. Detta är en av de första yrkesrollerna inom bygg- och anläggningssektorn som tydliggörs på det här sättet.

–      Svenska Bergteknikföreningen kommer inte att bedriva egna utbildningar. Vår roll blir att godkänna examinatorer som erbjuder kurser, säkerställa att de som gått kurserna uppnått kompetenskraven samt att utfärda sprängkort. Vi kommer att fokusera på att informera alla som berörs och även skapa ett forum för erfarenhetsutbyte, säger Per Vedin, ordförande i Svenska Bergteknikföreningen.

Redan idag finns en praxis i branschen för innehåll och omfattning för den dokumenterade kunskapen och utfärdande av sprängkort. Tack vare att Arbetsmiljöverket från och med 1 januari 2020 reviderat sin föreskrifter om sprängarbete finns nu möjligheten för branschen att ta ett större ansvar, något som Svenska Bergteknikföreningen nu gör. Initiativet får stöd av bl.a. MSB, Arbetsmiljöverket, Byggföretagen och BEF (Bergsprängningsentreprenörernas förening).

–      Vårt mål från början var att tydliggöra kraven för det reglerade yrket sprängarbas. Detta för att öka yrkesstoltheten för alla som jobbar som sprängare, höja kunskapsnivån i branschen och få en ännu bättre arbetsmiljö. En effekt av vårt arbete kan också bli en ännu tryggare tillståndsgivning och tillsyn för kommunerna, Polisen och Arbetsmiljöverket, fortsätter Per Vedin.

För att få köpa och inneha explosiva varor krävs att man är föreståndare i tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor. Det är respektive kommun som beviljar tillstånden. När ett sprängarbete sedan ska utföras krävs en ansvarig sprängarbas enligt Arbetsmiljöverkets regler. För att erhålla tillstånd som föreståndare eller för att arbeta som sprängarbas krävs dokumenterade kunskaper. Detta kan visas med en meritförteckning, utbildningsintyg eller sprängkort. Genom att formalisera den praxis som finns idag underlättas arbetet med tillståndsgivning och tillsyn.