Unga ingengörer från Hong Kong på studiebesök i Stockholm

HongKong_1.jpg

I juni hade vi nöjet att ta emot en delegation om 10 unga ingenjörer från Hong Kong Institution of Engineers (www.hkie.org.hk) på deras studieresa med temat ”Innovations for sustainable urban development, which covers both technologies and smart city design including use of underground space.” 

  • Besöket inleddes med en tunnelbaneresa till Norsborgs Tunnelbanedepå där gruppen fick lyssna på en presentation efterföljd av en guidad tur. Förklaring av motiv för val av en undermarkslösning gavs, samt även information kring projekteringen (design), byggskeden, drift m.m.

Andra dagen gjordes ett besök i Kungliga Bibliotekets bergrumsarkiv, även den med guidad visning, information kring driftsaspekter etc. Senare på dagen bjöd KTH på seminarium där delegationen fick ta del av information kring universitetets utbildningar, kurser och forskningsprojekt.


Mr Kevin Yeung, President’s Protégé, The Hong Kong Institution of Engineers sammanfattar besöket:

“The visit to the National Library of Sweden helped us a lot in understanding the potentials of underground caverns, as well  as the measures and technologies to make these ideas viable. The seminar in KTH broadened our horizons on the recent
advancement of geotechnical technologies in Sweden. We really appreciate what we have learnt during the visit.”