Per Vedin blir ny ordförande

2020-04-23 På årsmöte den 23 april utsågs Per Vedin, Trafikverket, till Svenska Bergteknikföreningens nya ordförande. Han ersätter därmed Robert Sturk som har varit ordförande sedan 2014

Per Vedin har sedan ett år tillbaka varit delaktig i Svenska bergteknikföreningen som ledamot i styrelsen samt som ledamot i föreningens internationella utskott. 

Styrelsen har även fått fyra nya ledamöter, Craig Griffiths, Zinkgruvan, Johan Jonsson, Epiroc, Hans Hogård, Skanska och Gabriella Winnberg, Sandvik. 
Vi hälsar vår nya ordförande och de nya ledamöterna varmt välkomna till föreningen!
 
Vi vill även rikta ett extra stort tack till avgående ordförande Robert Sturk, och ledamöterna Per Holmberg och Jörgen Crilén för deras fantastiska insatser i föreningen under flera år. Den tid och engagemang som lagts ner i föreningen är oumbärlig för vår fortsatta utveckling.