Huvudman för utbildningar - en ny verksamhet i föreningen

Bildtext: Thomas Dalmalm lämnar symboliskt över Trafikverkets Bergarbetarutbildningar med en bok om injektering och en injekteringsmanschett till Therese Lindgren, kanslichef. Foto: Per Vedin

2020-11-02 YRKESCERTIFIERING - Från och med den 1 november 2020 är Svenska Bergteknikföreningen ny huvudman för utbildningar inom Bultsättning, Berginjektering och Sprutning med sprutbetong. Utbildningarna drivs inte i egen regi. Uppdraget innebär istället att föreningen ackrediterar utbildare och ansvarar för utbildningsplanerna. Vi kommer också att utfärda certifikat till dem som genomgår utbildningarna med godkända resultat.

Verksamheten tas över från Trafikverket som sedan 2017 har utvecklat den och blir nu tillgänglig för hela branschen när den kravställs i AMA 20. De certifikat som tidigare utfärdats av Trafikverket likställs med de certifikat som kommer att utfärdas av oss.