Ny statistik om upphandlingar och sprängmedelsleveranser

Grafer_statistik.jpg

2021-06-28 Nu finns ny branschstatistik tillgänglig på hemsidan. Ett önskemål från våra medlemmar är att på ett enkelt sätt få tillgång till olika typer av statistik kopplat till branschen. En arbetsgrupp bestånde av engagerade medlemmar har därför arbetat med att ta fram en plan för vilken statistik som vi ska tillhandahålla, utöver den sprängmedelsstatistik som vi under många år presenterat, samt hur ofta den ska uppdateras.

Ett första steg i satsningen är att presentera statistik från tilldelning av större bergarbeten i Sverige. Se sammanställningen här

Sprängmedelsstatistiken för 2020 kan läsas här