ITACET anordnar lunchseminarier

ITACET_logo.JPG

2021-01-29 ITACET anordnar lunchseminarier med start den 9 februari. De tre första seminarierna är kostnadsfria och kommer att avhandla ämnena Nya sprängtekniker, Byggentreprenader samt Hälsa och säkerhet.

ITACET är ITA:s utskott för undervisning och utbildning och de arbetar för att främja undervisning och utbildning inom tunneldrivning och använding av underjordiska utrymmen.

I februari startar ITACET en föreläsningsserie med 1-timmesseminarier en gång per månad (andra tisdagen varje månad kl 13:00). Målet är att hålla alla som är ute på fältet uppdaterade med nya idéer och teknologier och ge utbildning i viktiga ämnen. Serien kommer att samla de bästa yrkesverksamma från ITA:s arbetsgrupper och kommittéer, samt branschrepresentanter och projektägare.

Det första seminariet kommer att sändas den 9 februari på ämnet Nya sprängningstekniker och består av en presentation av en ITA-föreläsare, fallstudier samt en dedikerad frågestund. Därefter kommer ytterligare seminarier att hållas 9 mars och 13 april som kommer att handla om Byggentreprenader respektive Hälsa och säkerhet.

Dessa tre första seminarier kommer att vara kostnadsfria, och därefter kommer 
en liten avgift att tas ut för efterföljande seminarier. 

ITACET_Schedule_2021.JPG
Kommande webinarier

Registrering sker på denna länk