Inbjudan till seminarium 14 maj

Startsida_Bild_Cementa_Fotograf_Daniel_Hertzell.jpg

Törs vi åka i våra tunnlar?
Ny reglering av byggnadsverk och tunnlar för vägar, järnvägar, spårvägar och tunnelbanor.

Hur ser regleringen för personsäkerhet i våra tunnlar ut?  
Hur ser de nya kraven på beräkningsregler för byggnadsverk ut i Eurokoderna?  

-  Kom och lyssna, diskutera och ställ frågor kring Transportstyrelsens arbete med nya föreskrifter inom detta område.

Detta är ett område som regleras av flera kompletterande och delvis överlappande regelverk. Transportstyrelsen har gett ut en ny föreskrift om säkerhet vid användning och säkerhet vid brand i tunnlar och plattformsrum för tunnelbana och spårväg. 
Den anger även de väsentliga kraven för att säkerställa personsäkerhet i tunnlar och plattformsrum

Vi kommer också att presentera den kommande föreskriften om tillämpningen av europeiska beräkningsregler, eurokoder, förbyggnadsverk inkluderande geotekniska krav och råd. 
I arbetet med denna föreskrift, som är i slutfasen, anges ett antal nationella val kopplat till Eurokoderna.

Seminariet annordnas av Svenska Bergteknikföreningen i samarbete med Transportstyrelsen.