Föreningens årsstämma - Ny styrelse

2021-04-29 På årsmötet den 29 april deltog ca 30 medlemsföretag som fick ta del av 2020 års verksamhet inom föreningen . Dessutom invaldes nya ledamöter till styrelsen. 

Verksamheten i korthet

Under 2020 har föreningen sänt en serie webinarier med presentationer som skulle ha hållits på Bergdagarna. Vi har även representerat Sverige internationellt i ITA och EFEE. I november tog Svenska Bergteknikföreningen över som huvudman för Bergarbetarutbildningarna som utformats av Trafikverket. Nätverket för yngre medlemmar har genomfört ytterligare ett år med Mentorsprogrammet. Under året har det också arbetats fram en barnbok i Bojan-serien för barn i åldrarna 3-6 år. Boken distribueras under 2021 till ett stort antal förskolor i hela landet.  

Den nya styrelsens uppsättning:

Per Vedin (Trafikverket), Ordförande

Johanna Holmsten (NCC), Vice ordförande - Omval

Alexandra Vorochikhina (Boliden) - Nyval

Craig Griffiths (Zinkgruvan Mining AB)

Daniel Johansson (Luleå Tekniska Universitet) - Omval

Hans Hogård (Skanska)

Ingemar Haslinger (Orica)

Johan Jonsson (Epiroc)

Jonas Jonsson (SBMI - Sveriges Bergmaterialindustri)

Märit Berglind-Eriksson (Sweco) - Nyval

Per Brännman (LKAB) - Nyval

Ulf Johansson (Sandvik) - Nyval


Vi tackar avgående styrelsemedlemmar Göran Tuomas (LKAB), Jan Kläre (Boliden), och Rebecca Hellby (WSP) för deras insatser under de gångna åren!