Rapport om den globala tunnelmarknaden

IT_RAPP.JPG

2020-12-23 Som svensk representant i ITA rapporterar rapporterar Svenska Bergteknikföreningen, likt alla medlemsnationer, varje år in om den svenska marknaden och våra pågående aktiviteter. ITA har nu publicerat en sammanställning, baserad på denna årliga marknadsundersökning, av den världsomspännande tunnelmarknaden.

Marknadsundersökningen innehåller information och siffror för 2019 jämfört med tidigare år samt global information om den framtida marknaden. Naturligtvis kan den globala pandemin påverka tunnelmarknaden, men den första feedbacken visar att även om tillväxttakten kommer att sakta ner kommer tunnelmarknaden att förbli solid. 

Läs hela sammanställningen här: Tunnel Market Survey