Call for Abstracts

2021-01-11 Med anledning av det fortsatt osäkra läget kring Corona-pandemin har vi beslutat att flytta fram Bergdagarna från mars till 19-20 oktober 2021. Detta medför att call for abstracts blivit förskjutet från ordinarie tidsplan
för att anpassas till de nya datumet. Call for abstracts är nu öppet mellan
11 januari och 11 april 2021

Välkommen att skicka in ditt abstract
senast den 11 april 2021!

Ta chansen att påverka innehållet i Bergdagarnas program! Alla förslag inom ämnena bergmekanik och bergteknik välkomnas, exempelvis:

-          infrastrukturprojekt i Sverige

-          utländska projekt

-          projekt på gruvsidan

-          pågående forskning på universitet, högskolor och företag

-          innovationer i branschen

-          arbetsmiljöförbättringar via teknik eller nya sätt att arbeta

-          kompetensförsörjning

-          branschens samhällsengagemang

-          ökad jämställdhet

-          med mera…

För att underlätta vårt arbete med sortering och läsning av alla inkomna abstracts vill vi att ni följer anvisningarna för layout som finns här

Skickas till: bergdagarna@gmail.com