Call for Abstracts Bergdagarna 2021 - Framskjutet

2020-08-31 Med anledning av det fortsatt osäkra läget kring pandemin, har vi beslutat att flytta fram Bergdagarna till hösten 2021. Detta innebär att vi skjuter fram Call for Abstracts som tidigare hade deadline 14 september. Nytt datum kommer att publiceras senare.