Byms studiebesök i Follobanan

follobanan_bym_YN.PNG

BYM och NFF Yngre Nettverk (Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk) har nöjet att bjuda in till årets höst-studiebesök dagen före Fjellpringningsdagarna (21 november) med temat TBM vs. konventionell drivning.

Studiebesöket äger rum i Follobanan, ett projekt där båda drivningsmetoderna är aktuella. Efter lunch får vi lyssna på föreläsningar (i BaneNORs lokaler) samt besöka områden för genomslag av TBM.

Program:
09.00 Närvaro och säkerhetskurs vid Bispegata
09.30 Tunnelbesök samt tur till besökscentret 
12.00 Lunch
12.30 Föreläsning 
19.00 Pizza och mingel på Oslo Mekanisk
För anmälan: https://www.tekna.no/kurs/fagsamling-2018-med-yngres-nettverk-37161/ 


Eventet kommer denna gång att ske till självkostnadspris. 
Det finns två alternativ för resa:

Alt 1: Res på tisdag eftermiddag/kväll och bo över på hotell. Vi kommer återkomma med förslag på hotell, då kan vi gemensamt ta oss till besöket och ha en trevlig middag tillsammans

Alt 2: Res tidig onsdag morgon och möt oss på plats (obs, måste vara på plats 9.00 för säkerhetsgenomgång). 

Flyg hem är upp till er, men självklart är det trevligt om ni är med på pizza och mingel. 

Några kanske stannar på Fjellsprengningsdagarna. 
Ni anmäler er direkt till NFF, men maila gärna oss i BYM på bymsweden@gmail.com om ni avser resa alternativ 1 eller alternativ 2. 

22-23 Fjellsprengningsdagarna, separat anmälan här:https://www.tekna.no/kurs/fjellsprengningskonferansen-2017-37053/fjellsprengningsdagen-og-bergmekanikkdagen-37060/