Bergträff med fokus på exponeringsklasser

Rapport_193.PNG

Karl-Martin Carlsson från Trafikverket presenterar kopplingen mellan Korrosivitetsklass/Immersed categories och korrosionsskydd  samt hur kravet på teknisk livslängd skall uppnås för bergbult i tunnel.

Vid krav på att avrostning inte får ske under bergbultens tekniska livslängd måste det konstruktiva stålet skyddas för dess avsedda tekniska livslängd. Stålet kan skyddas på olika sätt så som att stålämnet är beständigt över tid, stålet skyddas med målning eller med täckande betongskikt.

Trafikverket kommer i TRVINFRA-00233 v2.0 redovisa system som kommer att uppfylla krav på teknisk livslängd 120år för bergbultar. Följande presentation kommer att ge bakgrunden till dessa system.

Var: Hos BeFo i Näringslivets hus (Storgatan 19, Stockholm)

När: den 7 februari, klockan 16:00

Efteråt fortsätter de som önskar att prata över en god dryck...

__________________________________________________________________________________________