Bergdagarna inställda / Bergdagarna conference is canceled

English version - scroll down

Under rådande omständigheter har Svenska Bergteknikföreningen tvingats ställa in Bergdagarna 17-18 mars.  Vi baserar detta på nationella riktlinjer, regeringens beslut igår samt Folkhälsomyndighetens rekommendation om att begränsa folksamlingar i syfte att minska risken för spridning av COVID-19.

Vi undersöker f.n. olika möjligheter att hantera den uppkomna situationen och återkommer med mer information så snart vi kan.

Vi beklagar omständigheterna och de olägenheter som detta orsakar alla som skulle ha deltagit som utställare, föredragshållare och besökare.

Med vänliga hälsningar
Svenska Bergteknikföreningens styrelse och Utskottet för Bergdagarna

English version:

Under prevailing circumstances, the Swedish Rock Engineering Association
has been forced to cancel the Bergdagarna 17-18 March. We base this on national guidelines, the government's decision yesterday and the recommendation of the Public Health Authority to limit public gatherings in order to reduce the risk of spreading COVID-19.

We are currently investigating different opportunities to handle the situation arising and will return with more information as soon as we can.

We regret the circumstances and the inconveniences this causes all who would have participated as exhibitors, speakers and visitors.

Sincerely
The Swedish Rock Engineering Association’s Board of Directors and the Bergdagarna Committee

(2020-03-12)