BeFo lanserar nytt forskningsprogram för 2021-2025

Nytt_FUI_program.PNG

2020-10-15 Forskningsprogrammet syftar till att främja ett säkert, hållbart och ekonomiskt ledande byggande i berg, som stärker både branschen och samhället i stort. 

Nio forskningsområden delvis överlappande beskrivs i programmet. Inom samtliga områden kan förekomma projekt för mer grundläggande utveckling av förståelse och kunskap, liksom projekt som är direkt inriktade mot praktisk tillämpning.

Läs mer om forskningsprogrammet och kommande utlysning här