Återbetalning av deltagaravgifter Bergdagarna

2020-05-05 Under mars och april har vi gjort utskick till alla deltagare som var anmälda till Bergdagarna med information om återbetalningar av deltagaravgiften. Har dessa utskick av någon anledning inte nått dig så finns information att läsa här.

Datumet för begäran av återbetalning har flyttats fram till den 31 maj 2020