Arbetet med de inställda Bergdagarna fortgår

2020-03-18 - Med anledning av att Bergdagarna ställdes in kommer det in många frågor och funderingar till oss. Det har vi full förståelse för och vi på föreningen arbetar just nu oavbrutet med att reda ut konsekvenserna av den inställda konferensen. Som vi tidigare har meddelat så kommer vi att återkomma till er så snart vi kan ge mer information.
Vi hoppas att ni har förståelse för att detta kommer att ta lite tid och uppskattar ert tålamod.

Vi beklagar omständigheterna och de eventuella olägenheter det har medfört för alla er utställare, föredragshållare och deltagare.