Aktuellt

 • Föreningens årsstämma - Ny styrelse

  2021-04-29 På årsmötet den 29 april deltog ca 30 medlemsföretag som fick ta del av 2020 års verksamhet inom föreningen . Dessutom invaldes nya ledamöter till styrelsen. 

  Verksamheten i korthet

  Under 2020 har föreningen sänt en serie webinarier med presentationer som skulle ha hållits på Bergdagarna. Vi har även representerat Sverige internationellt i ITA och EFEE. I november tog Svenska Bergteknikföreningen över som huvudman för Bergarbetarutbildningarna som utformats av Trafikverket. Nätverket för yngre medlemmar har genomfört ytterligare ett år med Mentorsprogrammet. Under året har det också arbetats fram en barnbok i Bojan-serien för barn i åldrarna 3-6 år. Boken distribueras under 2021 till ett stort antal förskolor i hela landet.  

  Den nya styrelsens uppsättning:

  Per Vedin (Trafikverket), Ordförande

  Johanna Holmsten (NCC), Vice ordförande - Omval

  Alexandra Vorochikhina (Boliden) - Nyval

  Craig Griffiths (Zinkgruvan Mining AB)

  Daniel Johansson (Luleå Tekniska Universitet) - Omval

  Hans Hogård (Skanska)

  Ingemar Haslinger (Orica)

  Johan Jonsson (Epiroc)

  Jonas Jonsson (SBMI - Sveriges Bergmaterialindustri)

  Märit Berglind-Eriksson (Sweco) - Nyval

  Per Brännman (LKAB) - Nyval

  Ulf Johansson (Sandvik) - Nyval


  Vi tackar avgående styrelsemedlemmar Göran Tuomas (LKAB), Jan Kläre (Boliden), och Rebecca Hellby (WSP) för deras insatser under de gångna åren!

 • Barn mellan 3 och 6 år får lära sig läsa om hur man bygger tunnlar i berg

  Svenska Bergteknikföreningen - Aktuellt - ctl00_cph1_pg3066_exewsimg

  2021-03-10 Vi ger alla förskolor i Sverige en gratis barnbok om bergbyggande!

  Alla barn mellan 3 och 6 år får nu lära sig läsa om hur man bygger tunnlar i berg. Sprängningar kan ibland uppfattas som något mörkt eller farligt, när det i själva verket är kreativt, roligt och spännande. Svenska Bergteknikföreningen hoppas nu att barn ska välja ett yrke i bergbranschen före andra yrken och ger därför alla förskolor i Sverige en gratis barnbok om bergbyggande.

  Alla förskolor i Sverige kommer att fram till den 26 april att kunna anmäla sig att få den nya boken ”Bojan och tunnelbanan” utan kostnad. Boken ”Bojan och tunnelbanan” skrivs av Läsambassadören Johan Anderblad och illustreras av Filippa Widlund. Det är en barnbok i serien om Bojan där Svenska Bergteknikföreningens ingenjörer Johanna Holmsten, Malin Lestander och Per Vedin varit med och säkerställt att fakta, begrepp och metoder är rätt. 

  –      Ett av Svenska Bergteknikföreningens främsta mål är att locka unga att välja vår bransch. Vi fokuserar bland annat på att locka fler studenter att välja inriktning mot bergbyggande men inser att intresset måste väckas mycket tidigare än så. Därför gör vi nu den här satsningen, berättar Per Vedin, ordförande i Svenska Bergteknikföreningen.

  A.jpg
  Svenska Bergteknikföreningen tecknade i december ett samarbetsavtal med förlaget Bonnier Carlsen att tillsammans ta fram en barnbok med fokus på berg- och tunnelbyggande. Boken kommer i en första specialutgåva att tryckas i 4000 exemplar och distribueras till alla förskolor som vill ha ett exemplar, först till kvarn gäller. En beställning görs på föreningens hemsida och boken kommer att nå förskolorna i slutet av maj.

  –      Vi har varit väldigt noga med att säkerställa att allt beskrivs på rätt sätt vad gäller utförande och arbetsmiljö. Vi vill att alla barn ska förstå hur häftigt det är med bergbyggande säger Malin Lestander. Skulle det visa sig att efterfrågan är större än vi bedömt kommer vi att trycka fler, alla ska kunna lära sig mer om berg och tunnlar fortsätter Johanna Holmsten. Båda projektledare för barnboken hos föreningen.

  Bygg- och anläggningsbranschen står inför stora utmaningar framåt. Behovet av byggande under mark och byggande i berg ökar. För att klara av att möta behovet behöver fler få upp ögonen för hur fantastiskt kreativt och roligt det är att jobba med berg. Att förstå och lockas av att bygga tunnlar, att bygga i berg, kan man göra oavsett ålder.

  Det kommande behovet omfattar alla möjliga olika yrkesgrupper som ingenjörer för planering av gruva eller tunnel, kontrollanter, mättekniker, lastbilschaufförer, elektriker, bergarbetare för borrning, laddning, betongsprutning och berginjektering, och många fler. En utbildning är givetvis bra men framför andra egenskaper krävs nyfikenhet, kreativitet och intresse. Alla egenskaper som barn har mycket av.

  För mer information om arbetet med boken kontakta:

  Malin_Lestander.jpg

  Malin Lestander, projektledare Barnboken hos Svenska Bergteknikföreningen

  Telefon: 072-229 66 32

  Johanna_Holmsten.JPG

  Johanna Holmsten, projektledare Barnboken hos Svenska Bergteknikföreningen

  Telefon: 070-650 65 08

  Per_Vedin.jpg

  Per Vedin, ordförande Svenska Bergteknikföreningen

  Telefon: 070-799 64 69

  E-post: pellevedin@gmail.com


 • ITACET anordnar lunchseminarier

  Svenska Bergteknikföreningen - Aktuellt - ctl00_cph1_pg3021_exewsimg

  2021-01-29 ITACET anordnar lunchseminarier med start den 9 februari. De tre första seminarierna är kostnadsfria och kommer att avhandla ämnena Nya sprängtekniker, Byggentreprenader samt Hälsa och säkerhet.

  ITACET är ITA:s utskott för undervisning och utbildning och de arbetar för att främja undervisning och utbildning inom tunneldrivning och använding av underjordiska utrymmen.

  I februari startar ITACET en föreläsningsserie med 1-timmesseminarier en gång per månad (andra tisdagen varje månad kl 13:00). Målet är att hålla alla som är ute på fältet uppdaterade med nya idéer och teknologier och ge utbildning i viktiga ämnen. Serien kommer att samla de bästa yrkesverksamma från ITA:s arbetsgrupper och kommittéer, samt branschrepresentanter och projektägare.

  Det första seminariet kommer att sändas den 9 februari på ämnet Nya sprängningstekniker och består av en presentation av en ITA-föreläsare, fallstudier samt en dedikerad frågestund. Därefter kommer ytterligare seminarier att hållas 9 mars och 13 april som kommer att handla om Byggentreprenader respektive Hälsa och säkerhet.

  Dessa tre första seminarier kommer att vara kostnadsfria, och därefter kommer 
  en liten avgift att tas ut för efterföljande seminarier. 

  ITACET_Schedule_2021.JPG
  Kommande webinarier

  Registrering sker på denna länk

 • Call for Abstracts

  2021-01-11 Med anledning av det fortsatt osäkra läget kring Corona-pandemin har vi beslutat att flytta fram Bergdagarna från mars till 19-20 oktober 2021. Detta medför att call for abstracts blivit förskjutet från ordinarie tidsplan
  för att anpassas till de nya datumet. Call for abstracts är nu öppet mellan
  11 januari och 11 april 2021

  Välkommen att skicka in ditt abstract
  senast den 11 april 2021!

  Ta chansen att påverka innehållet i Bergdagarnas program! Alla förslag inom ämnena bergmekanik och bergteknik välkomnas, exempelvis:

  -          infrastrukturprojekt i Sverige

  -          utländska projekt

  -          projekt på gruvsidan

  -          pågående forskning på universitet, högskolor och företag

  -          innovationer i branschen

  -          arbetsmiljöförbättringar via teknik eller nya sätt att arbeta

  -          kompetensförsörjning

  -          branschens samhällsengagemang

  -          ökad jämställdhet

  -          med mera…

  För att underlätta vårt arbete med sortering och läsning av alla inkomna abstracts vill vi att ni följer anvisningarna för layout som finns här

  Skickas till: bergdagarna@gmail.com