Aktuellt • Ny kanslichef hos Svenska Bergteknikföreningen

  Branschinformation - Aktuellt - ctl00_cph1_pg4690_exewsimg

  2021-08-25 Från och med augusti har Svenska Bergteknikföreningen en ny kanslichef. Vår nya kanslichef heter Minna Martikainen.

  Intresset för tjänsten har varit mycket stort och vi har fått in ca 50 ansökningar, där vi erbjudit fem personer intervjuer. Minna har alla de egenskaper vi söker hos den person som ska leda kansliets verksamhet tillsammans med våra medlemmar.

  Minna har bakgrund inom ekonomi där hon haft en arbetsledande roll inom ekonomiansvaret. Sina kunskaper i finska kom väl till pass under åren på stiftelsen Finlandsinstitutet där Minna som ekonomichef var delaktig i en rad varierande projekt och ansvarade och utvecklade ekonomin i dessa. Inom  senaste åren har Minna arbetat som konsult inom ekonomi och HR. Minna ser fram emot att lära känna denna spännande bransch, och det personliga intresset för arkitektur kan nu utökas med mer kännedom kring planering och byggande under mark.

  Vår kanslichef Therese Lindgren som under ett par år varit den centrala punkten i Svenska Bergteknikföreningen meddelade i slutet av maj att hon lämnar sin tjänst för att studera.

  - Vi är fantastiskt nöjda med hur Therese har utvecklat föreningens administration, stöttat våra medlemmar och hanterat verksamheten, det har varit en utmaning under den rådande pandemin. Vi hoppas verkligen att Therese väljer att arbeta i bergbranschen efter hon avslutar sina studier, säger Per Vedin, ordförande i Svenska Bergteknikföreningen.

  Svenska Bergteknikföreningen delar kansli med Stiftelsen Bergteknisk forskning, BeFo. Under hösten formeras den nya laguppställningen som kommer att vara

  • Minna Martikainen, Kanslichef Svenska Bergteknikföreningen
  • Anna Henriksson, Assistent, Svenska Bergteknikföreningen
  • Eva Friedman, Kanslichef BeFo
  • Per Tengborg, Avgående forskningsdirektör, BeFo
  • Patrik Vidstrand, tillträdande forskningsdirektör, BeFo
  • William Bjureland, Projektledare BeFo 
 • Bergdagarna 2021

  Branschinformation - Aktuellt - ctl00_cph1_pg4476_exewsimg

  2021-07-05 Vi har gjort allt vi kunnat för att kunna arrangera Bergdagarna under 2021. Ännu en gång behöver vi nu dock flytta fram konferensen som skulle ha ägt rum i oktober till mars 2022. Håll ut och håll i så ses vi nästa år!

  Med anledning av de fortsatta nationella allmänna råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som nu gäller samt ovisshet om hur läget blir i höst, har Svenska Bergteknikföreningen beslutat att att flytta fram Bergdagarna till 23–24 mars 2022. Läs mer här

 • Ny statistik om upphandlingar och sprängmedelsleveranser

  Branschinformation - Aktuellt - ctl00_cph1_pg4440_exewsimg

  2021-06-28 Nu finns ny branschstatistik tillgänglig på hemsidan. Ett önskemål från våra medlemmar är att på ett enkelt sätt få tillgång till olika typer av statistik kopplat till branschen. En arbetsgrupp bestånde av engagerade medlemmar har därför arbetat med att ta fram en plan för vilken statistik som vi ska tillhandahålla, utöver den sprängmedelsstatistik som vi under många år presenterat, samt hur ofta den ska uppdateras.

  Ett första steg i satsningen är att presentera statistik från tilldelning av större bergarbeten i Sverige. Se sammanställningen här

  Sprängmedelsstatistiken för 2020 kan läsas här

 • Föreningens årsstämma - Ny styrelse

  2021-04-29 På årsmötet den 29 april deltog ca 30 medlemsföretag som fick ta del av 2020 års verksamhet inom föreningen . Dessutom invaldes nya ledamöter till styrelsen. 

  Verksamheten i korthet

  Under 2020 har föreningen sänt en serie webinarier med presentationer som skulle ha hållits på Bergdagarna. Vi har även representerat Sverige internationellt i ITA och EFEE. I november tog Svenska Bergteknikföreningen över som huvudman för Bergarbetarutbildningarna som utformats av Trafikverket. Nätverket för yngre medlemmar har genomfört ytterligare ett år med Mentorsprogrammet. Under året har det också arbetats fram en barnbok i Bojan-serien för barn i åldrarna 3-6 år. Boken distribueras under 2021 till ett stort antal förskolor i hela landet.  

  Den nya styrelsens uppsättning:

  Per Vedin (Trafikverket), Ordförande

  Johanna Holmsten (NCC), Vice ordförande - Omval

  Alexandra Vorochikhina (Boliden) - Nyval

  Craig Griffiths (Zinkgruvan Mining AB)

  Daniel Johansson (Luleå Tekniska Universitet) - Omval

  Hans Hogård (Skanska)

  Ingemar Haslinger (Orica)

  Johan Jonsson (Epiroc)

  Jonas Jonsson (SBMI - Sveriges Bergmaterialindustri)

  Märit Berglind-Eriksson (Sweco) - Nyval

  Per Brännman (LKAB) - Nyval

  Ulf Johansson (Sandvik) - Nyval


  Vi tackar avgående styrelsemedlemmar Göran Tuomas (LKAB), Jan Kläre (Boliden), och Rebecca Hellby (WSP) för deras insatser under de gångna åren!

 • Barn mellan 3 och 6 år får lära sig läsa om hur man bygger tunnlar i berg

  Branschinformation - Aktuellt - ctl00_cph1_pg3066_exewsimg

  2021-03-10 Vi ger alla förskolor i Sverige en gratis barnbok om bergbyggande!

  Alla barn mellan 3 och 6 år får nu lära sig läsa om hur man bygger tunnlar i berg. Sprängningar kan ibland uppfattas som något mörkt eller farligt, när det i själva verket är kreativt, roligt och spännande. Svenska Bergteknikföreningen hoppas nu att barn ska välja ett yrke i bergbranschen före andra yrken och ger därför alla förskolor i Sverige en gratis barnbok om bergbyggande.

  Alla förskolor i Sverige kommer att fram till den 26 april att kunna anmäla sig att få den nya boken ”Bojan och tunnelbanan” utan kostnad. Boken ”Bojan och tunnelbanan” skrivs av Läsambassadören Johan Anderblad och illustreras av Filippa Widlund. Det är en barnbok i serien om Bojan där Svenska Bergteknikföreningens ingenjörer Johanna Holmsten, Malin Lestander och Per Vedin varit med och säkerställt att fakta, begrepp och metoder är rätt. 

  –      Ett av Svenska Bergteknikföreningens främsta mål är att locka unga att välja vår bransch. Vi fokuserar bland annat på att locka fler studenter att välja inriktning mot bergbyggande men inser att intresset måste väckas mycket tidigare än så. Därför gör vi nu den här satsningen, berättar Per Vedin, ordförande i Svenska Bergteknikföreningen.

  A.jpg
  Svenska Bergteknikföreningen tecknade i december ett samarbetsavtal med förlaget Bonnier Carlsen att tillsammans ta fram en barnbok med fokus på berg- och tunnelbyggande. Boken kommer i en första specialutgåva att tryckas i 4000 exemplar och distribueras till alla förskolor som vill ha ett exemplar, först till kvarn gäller. En beställning görs på föreningens hemsida och boken kommer att nå förskolorna i slutet av maj.

  –      Vi har varit väldigt noga med att säkerställa att allt beskrivs på rätt sätt vad gäller utförande och arbetsmiljö. Vi vill att alla barn ska förstå hur häftigt det är med bergbyggande säger Malin Lestander. Skulle det visa sig att efterfrågan är större än vi bedömt kommer vi att trycka fler, alla ska kunna lära sig mer om berg och tunnlar fortsätter Johanna Holmsten. Båda projektledare för barnboken hos föreningen.

  Bygg- och anläggningsbranschen står inför stora utmaningar framåt. Behovet av byggande under mark och byggande i berg ökar. För att klara av att möta behovet behöver fler få upp ögonen för hur fantastiskt kreativt och roligt det är att jobba med berg. Att förstå och lockas av att bygga tunnlar, att bygga i berg, kan man göra oavsett ålder.

  Det kommande behovet omfattar alla möjliga olika yrkesgrupper som ingenjörer för planering av gruva eller tunnel, kontrollanter, mättekniker, lastbilschaufförer, elektriker, bergarbetare för borrning, laddning, betongsprutning och berginjektering, och många fler. En utbildning är givetvis bra men framför andra egenskaper krävs nyfikenhet, kreativitet och intresse. Alla egenskaper som barn har mycket av.

  För mer information om arbetet med boken kontakta:

  Malin_Lestander.jpg

  Malin Lestander, projektledare Barnboken hos Svenska Bergteknikföreningen

  Telefon: 072-229 66 32

  Johanna_Holmsten.JPG

  Johanna Holmsten, projektledare Barnboken hos Svenska Bergteknikföreningen

  Telefon: 070-650 65 08

  Per_Vedin.jpg

  Per Vedin, ordförande Svenska Bergteknikföreningen

  Telefon: 070-799 64 69

  E-post: pellevedin@gmail.com