Aktuellt

 • Ny verksamhet i föreningen

  Svenska Bergteknikföreningen - Aktuellt - ctl00_cph1_pg2090_exewsimg

  2020-11-02 YRKESCERTIFIERING - Från och med den 1 november 2020 är Svenska Bergteknikföreningen ny huvudman för utbildningar inom Bultsättning, Berginjektering och Sprutning med sprutbetong. Utbildningarna drivs inte i egen regi. Uppdraget innebär istället att föreningen ackrediterar utbildare och ansvarar för utbildningsplanerna. Vi kommer också att utfärda certifikat till dem som genomgår utbildningarna med godkända resultat.

  Verksamheten tas över från Trafikverket som sedan 2017 har utvecklat den och blir nu tillgänglig för hela branschen när den kravställs i AMA 20. De certifikat som tidigare utfärdats av Trafikverket likställs med de certifikat som kommer att utfärdas av oss.


 • Call for Abstracts 2021 öppnas 11 januari

  Svenska Bergteknikföreningen - Aktuellt - ctl00_cph1_pg1940_exewsimg

  2020-10-26 BERGDAGARNA - Med anledning av det fortsatt osäkra läget kring pandemin, har vi beslutat att flytta fram Bergdagarna till hösten 2021. Call for Abstracts öppnar den 11 januari 2021. Läs mer


 • BeFo lanserar nytt forskningsprogram för 2021-2025

  Svenska Bergteknikföreningen - Aktuellt - ctl00_cph1_pg2085_exewsimg

  2020-10-15 Forskningsprogrammet syftar till att främja ett säkert, hållbart och ekonomiskt ledande byggande i berg, som stärker både branschen och samhället i stort. 

  Nio forskningsområden delvis överlappande beskrivs i programmet. Inom samtliga områden kan förekomma projekt för mer grundläggande utveckling av förståelse och kunskap, liksom projekt som är direkt inriktade mot praktisk tillämpning.

  Läs mer om forskningsprogrammet och kommande utlysning här

 • WTC 2020 Kuala Lumpur ställs in

  2020-07-01 The Institution of Engineers, Malaysia (IEM) har meddelat att WTC 2020 i Kuala Lumpur, Malaysia ställs in. 

  ITA stöder IEM’s beslut att ställa in ett fysiskt WTC 2020 och delar synen att det är lämpligt med tanke på den rådande situationen i och med den globala spridningen av coronaviruset. Ambitionen är nu istället att försöka anordna ett digitalt evenemang. Mer information om det annonseras vid ett senare tillfälle.


  Andra aktiviteter som arrangeras av ITA i samband med WTC-konferenserna, exempelvis Generalförsamlingen (General Assembly), där Svenska Bergteknikföreningen representerar Sverige, avses hållas som ett digitalt möte i September. Även arbetsgrupper (Working Groups) och kommittéer kommer att hålla sina möten digitala. Det globala arbetet inom branschen fortsätter!