Internationella utskottet

world-map_gra.png

 

Internationella utskottets mål och syften:

 

 

  • -Via kalendariet upplysa och tipsa om kommande internationella konferenser. 

 

-Verka för att Sverige ska vara aktiva i de internationella organisationerna, ITA och EFEE, där Svenska Bergteknikföreningen är nationell representant.

-Informera om aktiviteter i ISRM,  där Sverige, genom organisationen Svenska Bergmekanikgruppen, är medlem.

  • -På längre sikt är ambitionen att Sverige genom Svenska Bergteknikföreningen ska vara med och anordna internationella konferenser.

Är du intresserad av kompetensutveckling och vill vara med och delta i utskottet? Kontakta oss på info@svbergteknik.se