Internationella utskottet

world-map_gra.png
  • Internationella utskottets mål och syften:

  • -Via kalendariet upplysa och tipsa om kommande internationella konferenser. 

  • -Verka för att Sverige ska vara aktiva i de internationella organisationerna, ITA och EFEE, där Svenska Bergteknikföreningen är nationell representant.

-Informera om aktiviteter i ISRM,  där Sverige, genom organisationen Svenska Bergmekanikgruppen, är medlem.

  • -På längre sikt är ambitionen att Sverige genom Svenska Bergteknikföreningen ska vara med och anordna internationella konferenser.