Bergdagarna

Bergmekanikdagen_publik.JPG

Utskottet har till uppgift att planera och utveckla de årliga Bergdagarna.

Några av målen utskottet arbetar mot är:

•Ett breddat och ökat deltagande på Bergdagarna 

•Ökad samverkan mellan bergmekanik och bergteknik 

•Ett ökat intresse från studenter

•En intressant utställning med bred representation från bergbyggnadsbranschen.


Bergdagarna 23 - 24 mars 2021