Styrelsen för Svenska Bergmekanikgruppen


Fredrik Johansson, ordförande, KTH 

Åsa Fransson, Golder Associates

Jonny Sjöberg, Itasca Consultants

Andreas Eitsenberger, LTU

Thomas Dalmalm, Trafikverket

Diego Mas Ivars, SKB

Björn Stille, Aecom

Per Tengborg, BeFo

Eva Friedman, sekreterare, BeFo